המוסד לביטוח לאומי: מכרז לרכישת התקני OTP Tokens ואחזקתם

הגוף המפרסם: המוסד לביטוח לאומי

נושא המכרז: מכרז לרכישת התקני OTP Tokens ואחזקתם

מס’ המכרז: ת (5) 2012

תאריך פרסום: 14 במאי 2012

מועד אחרון: 4 ביולי 2012

הערות: המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת התקני חומרה מסוג OTP Tokens לצורך אימות זיהוי משתמשי-קצה לרבות רישיון שימוש במערכת תוכנה (Authentication Manager) לאימות הזדהות וניהול הטוקנים, אחריות לכל החיים (Lifetime Warranty) בהתאם לסוג הטוקן שיירכש [שלוש שנים או חמש שנים], התקנה, הדרכה, תמיכה טכנית ואופציות שונות.

מטרת המערכת היא בקרת ואבטחת הגישה של משתמשים [בפרט משתמשים חיצוניים שאינם עובדי המוסד] למערכות המידע של המוסד באינטרנט דוגמת מערכת ייצוג לקוחות ומערכות מידע אחרות , מניעת התחזות ופריצה למערכות המוסדיות.

מבזקים