המוסד לביטוח לאומי: מכרז לקבלת שירותי ביקורת מערכות מידע

הגוף המפרסם: המוסד לביטוח לאומי/מינהל תמ”מ [מינהל תקשוב ומערכות מידע]

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירותי ביקורת מערכות מידע (מערכות תהליכים, ניהול מאגרי נתונים, אבטחת מידע)

מס’ המכרז: מ(2022)2018

תאריך פרסום: 7 במארס 2019

מועד אחרון: 15 במאי 2019

הערות: הביקורות יתמקדו בתחומים העיקריים הבאים: מערכות ותשתיות Mainframe, מערכות ותשתיות בסביבה הפתוחה, בסיסי נתונים DB2 ,SQL ,מערכות ספיאנס ומערכות פנימיות הכתובות בשפות תכנות ישנות, תהליכי רכישה ותחזוקה של מוצרי תוכנה ואבטחת מידע.

בין תנאי הסף: המציע הוא בעל  התמחות וניסיון מוכח של  חמש שנים לפחות בביצוע ביקורת מערכות מידע בארגונים שונים וביצע את הביקורת בשלושה ארגונים שונים (לפחות) בהם מועסקים לפחות 100 עובדים במהלך השנים 2013-2017.

מבזקים