המוסד לביטוח לאומי: מכרז למערכת ניהול למידה מתוקשבת

הגוף המפרסם: המוסד לביטוח לאומי

נושא המכרז: מכרז למערכת ניהול למידה מתוקשבת [Learning Management System, LMS]

מס’ המכרז: ת(7)2018

תאריך פרסום: 26 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 30 בינואר 2019

הערות: המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למערכת ניהול למידה מתוקשבת ושירותים מקצועיים נלווים, לרבות: תכנון והתקנה, הטמעה, אינטגרציה, שירותי הסבות, תחזוקה, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

מבזקים