המוסד לביטוח לאומי: מכרז לאספקת שירותי ענן AZURE

הגוף המפרסם: המוסד לביטוח לאומי

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי ענן AZURE

מס’ המכרז: ת (12) 2019 

מועד אחרון: 11 בדצמבר 2019

הערות: המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שרות מנוי לאספקת שירותי ענן Azure למערכות יישומיות שונות בביטוח לאומי שפועלות מעל פלטפורמת Azure.

השירות יכלול שירותי Paas/IaaS, שרתים וירטואליים בענן, נפחי אחסון, שירותי תמיכה, בנק שעות של מומחה/ארכיטקט לייעוץ וסיוע ביישום והטמעת השירות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות יהיה שנתיים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנה אחת כל תקופה.

מבזקים