המוסד לבטיחות ולגיהות: מכרז לאספקת מערכת ניהול למידה מתוקשבת מבוססת Moodle, לפיתוח הדרכה, תהליכי למידה ופיתוח תוכן

14:21 17.05.2019

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

הגוף המפרסם: המוסד לבטיחות ולגיהות (מוס”ל)

נושא המכרז: מכרז לאספקת מערכת ניהול למידה מתוקשבת מבוססת Moodle, לפיתוח הדרכה, תהליכי למידה ופיתוח תוכן

מס’ המכרז: 07/19

תאריך פרסום: 16 במאי 2019

מועד אחרון: 15 ביולי 2019

הערות: המוסד לבטיחות וגיהות מעונין לקדם ולהרחיב את טכנולוגיות ושיטות ההדרכה עבור ציבור העובדים ומנהלי העבודה בארץ.

המוסד לבטיחות וגיהות מעוניין ליצור סטנדרטיזציה בהכשרות הבטיחות במדינה הן בתכנים והן בהערכה מעצבת ומסכמת ובניהול מסלולי כשירות וקריירה לאנשי הבטיחות במדינה.

הצורך המרכזי הוא: אספקת והתקנת פורטל למידה העונה על הדרישות באיפיון בשרתי המוס”ל;  פיתוח תכני למידה ותהליכים חדשים בהתאם לאיפיון.

המטרה לרכוש מערכת ניהול למידה מתוקשבת להטמיעה בארגון, לפתח תכנים חדשים, מבחנים מקצועיים, תהליכי למידה חדשים ולומדות.

מערכת ניהול הלמידה תותקן על ידי המציע הזוכה בשרתי המוס”ל או בחשבונות אחסון של המוס”ל כאשר החברה הזוכה תאפיין ותגדיר את החומרה הנדרשת ותתקין על גבי חומרה זו את המערכת כולל כל מכלוליה.

מערכת ניהול הלמידה כולל כל מרכיביה תכלול פורטל למידה, תתוקן ותתוחזק על גבי שרת המוס”ל שיחובר לרשת האינטרנט, אשר יאפשר למידה והדרכה לציבור מנהלים ועובדים במדינת ישראל, כלי ללמידה עצמאית, בהתאם למדיניות שתיקבע. קישור ישיר למערכת ניהול הלמידה יוטמע באתר המוס”ל.

על המערכת המוצעת להיות מבוססת Moodle. על המערכת המוצעת להיות תואמות תקן SCROM בגירסה העדכנית ביותר בזמן חתימת הסכם ההתקשרות.

מבזקים