הלמ”ס: מכרז למתן שירותי תקשוב

הגוף המפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס)

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי תקשוב

מס’ המכרז: 27/2019

תאריך פרסום: 14 בנובמבר 2019

מועד אחרון: 23 בדצמבר 2019

הערות: הלמ”ס מבקשת לקבל הצעות מספקים לאספקת שירותי תקשוב ברמה גבוהה במקצועות השונים ובכללם: תשתיות – תקשורת, SYSTEM, בסיסי נתונים, עיצוב גרפי, שירותי ייעוץ טכנולוגיים כלליים וכו’. אומדן היקף ההתקשרות השנתי עם הספק הזוכה מוערך בכ- 2 מיליון ₪ לשנה (ללא מע”מ).

המכרז מיועד לבחירת ספק זוכה אחד אשר ייתן מענה לכל צרכי הלמ”ס, באמצעותו או באמצעות קבלני משנה. לפחות 10% מהיקף העבודה השנתי בפועל יבוצעו ע”י הספק הזוכה בעצמו.

השירותים הנדרשים: הבטחת רמה גבוהה של תפעול ותפקוד מערכות המידע של הלמ”ס בכל זמן נתון; קבלת שירותי תקשוב איכותיים ומקצועיים, על פי צורכי הלמ”ס בתחומי המיחשוב ובפרוייקטים אשר יוגדרו מעת לעת על ידי נציגי המזמין; קבלת פיתרונות ייעודיים לנושאים חדשים, טיפול בבעיות ו/או אתגרים נקודתיים כגון שינויי ארכיטקטורה, גידול הפעילות הצפויה, פרויקטים חדשים, תקלות שהצוות הפנימי לא יכול לפתור וכדומה.

תקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת חוזה ותסתיים בתום שנה. הלמ”ס רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עד לחמש שנים, עד שנה אחת בכל פעם.

מבזקים