הכנסת תדון מחר בנושא מסירת תעודות זהות ביומטריות לאזרחים באמצעות הדואר

לבקשת שר הפנים תדון וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביום שני (18 בדצמבר 2017) בנושא “תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות)(הוראת שעה)(תיקון), התשע”ח – 2017”. שר הפנים אריה מכלוף דרעי פנה באמצע נובמבר אל יו”ר הוועדה כדי שתדון בנושא זה.

התקנות שונו בדצמבר 2016. “בין היתר נקבעו בהן הסדרים הנובעים מהצורך למסור את תעודות הזהות הביומטריות לתושבים באמצעות שליחי הדואר תוך ביטול הצורך להגיע ללשכות האוכלוסין בפעם השנייה לצורך קבלת תעודות הזהות, כגון סימון – באמצעות מדבקה מיוחדת  – של תעודת הזהות כתעודה העומדת לפקוע וכן הנפקת תעודות זהות זמניות במקרים בהם המבקש נזקק באופן דחוף לתעודת זהות ואינו יכול להמתין עד לקבלת תעודת הזהות הביומטרית.

“בדיון שהתקיים לצורך אישור התקנות בוועדת החוקה, חוד ומשפט, הוסבר הצורך בשינוי שיטת מסירתן של תעודות הזהות מאחר והתעודות הצטברו בעשרות אלפיהן בלשכות מבלי שבעליהן יטרחו להגיע לאסוף אותן. כמו כן הוסבר איך תתבצע המסירה באופן החדש, באמצעות שליחי הדור עד הבית.

“הוועדה הייתה מוטרדת מעניין מסירת תעודות הזהות באמצעות הדואר ולכן אישרה את התיקון כהוראת שעה בלבד עד סוף שנת 2017.

“יצויין כי התיקון האמור נעשה בשלהי תקופת המבחן של הנפקת התיעוד הביומטרי וביוני 2017 הוחל חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התשע”ה – 2009 על כלל התושבים, מאז מנפיקה רשות האוכלוסין לכלל הציבור תעודות זהות ביומטריות. אם בתקופת המבחן זוהתה ההגעה השנייה ללשכות רשות האוכלוסין לצורך מסירת תעודות הזהות כעניין בעייתי המחייב שינוי, הרי שבוודאי כאשר מונפקות מידי חודש עשרות אלפי תעודות זהות ביומטריות לא ניתן לחזור למצב של מסירת תעודות הזהות בלשכות רשות האוכלוסין.

“יצויין כי מחודש יוני הונפקו כ- 317,000 תעודות זהות ביומטריות.

“יישום השינוי של שיטת מסירת תעודות הזהות הביומטריות לאחר התיקון האמור נעשה בהצלחה ותחת בקרה מתמדת וכעת מוצע להפוך את התיקון שנקבע כהוראת שעה כאמור, להסדר קבוע בתקנות העיקריות, על-מנת להימנע מהצורך לאשר אותו מעת לעת שוב בוועדה”.

מבזקים