הכנסת מתכוונת לסיים התקשרויותיה הישירות עם ספקים בתחום המחשוב ולבחור בספק מיקור-חוץ שיבטיח שירות מקצה לקצה לרבות נטילת האחריות על קבלת השירותים מספקים נוספים

“זה מכרז בהיקף משמעותי המבטא עשייה רבה של מנהל הכנסת, במטרה לשפר כל העת את שירותי המחשוב בראש ובראשונה לחברי הכנסת, אך גם לכלל המשתמשים ובוודאי לציבור הרחב. אנו מאמינים כי החברות המובילות במשק בתחום טכנולוגיית המידע תשתתפנה בתהליך”, אומר מנכ”ל הכנסת רונן פלוט לגבי מכרז (13/2014) שמנהלת הכנסת בנושא שירותי מחשוב בשיטת מיקור-חוץ (אאוטסורסינג) בסמוך לתום תקופת ההתקשרות הקיימת. עם חברת HP.

לדבריו, המכרז למתן שירותי מחשוב לכנסת נחשב למכרז משמעותי וחשוב, במיוחד לנוכח היקפי המידע הפרלמנטרי הגדולים מאד העוברים דרך שירותי המחשוב של הכנסת.

בהודעה לעיתונות נאמר עוד, בין היתר, כי “למעשה, הכנסת הייתה ״חלוצה״ במימוש מיקור חוץ לשירותי מחשוב במגזר הציבורי בישראל כבר לפני כ-14 שנים. עם תום 7 השנים הראשונות למיקור החוץ, ולאחר מכרז נבחר ספק חדש אשר המשיך בפעילות מיקור החוץ בכנסת, לצד הקמת אגף טכנולוגיה ומחשוב שהחל בביסוס מערכות המידע בכנסת באופן עצמאי. עתה, עם חלוף שבע שנים נוספות, פורסם מכרז חדש לשירותי מחשוב גם הוא בשיטת מיקור-חוץ, אשר בבסיסו מודל שידוד מערכות חדשני המבטא חלוקת חדשה בתחומי האחריות שבין הכנסת לספקים החדשים שייבחרו במכרז. על-פי המודל החדש המפורט במכרז, תתבצע העברת אחריות לידי הספק החדש בכל הקשור לתפעול ותחזוקת המערכות הטכנולוגיות והיישומים, והפעלת מרכז הפיתוח של הכנסת, לצד ריכוז והעצמת פעילות אגף המחשוב בכנסת בכל הקשור לנושאי התוכן והידע הארגוני בכנסת”.

ב- 15 ביולי 2013 דיווחתי כאן באתר כי הכנסת פירסמה מכרז (6/2013) למתן שירותי ייעוץ להכנה וליווי של מכרז מיקור-חוץ לתפעול, פיתוח ותחזוקת מערכות טכנולוגיה ומחשוב בכנסת. חודש לאחר מכן פירסמתי ידיעה לפיה בהודעה חדשה של הכנסת נאמר כי בעקבות פניות שקיבלה הכנסת במסגרת שאלות הבהרה למכרז זה בדבר תנאי המכרז נערכו מספר שינויים בתנאי הסף.

בהכנת המכרז שהתפרסם לפני מספר ימים (13/2014) נעזרה הכנסת בחברת מטאור טכנולוגיה וארגון בע”מ. ב- 22 במאי 2014 ייערך כנס ספקים לגבי מכרז זה. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 10 ביולי 2014.

 

מבזקים