הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: הסמכת שוטרים ליטול דגימת קול של אסירים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה ביום שני האחרון (30.1.2017) את הצעת חוק [מ/1108] סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס’ 6) (אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע”ז – 2017.

עפ”י הצעת החוק הממשלתית מוצע להסמיך שוטר או סוהר ליטול דגימת קול של אסירים, עצורים ומוחזקים נוספים במשמרת שירות בתי-הסוהר, ולהסדיר את שמירתה במאגר מידע, תכליותיה והשימוש בה בהתאם להוראות החוק. עוד מוצע להסמיך את השר לביטחון הפנים לאפשר נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים אחרים ולהחיל את הוראות החוק ביחס אליהם.

29 חברי כנסת תמכו ו- 8 חכ”ים התנגדו. ההצעה תועבר להמשך הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

הערות עורך Read IT Now:

+ בבית-המשפט העליון ביושבו כבית-דין של צדק מתנהלת זה מספר שנים עתירה בנושא זה. מדובר בעתירה (2779/13) למתן צו על-תנאי וצו ביניים שהוגשה באפריל 2013 ע”י המרכז האקדמי למשפט ולעסקים החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה – הסדנה לזכויות אסירים נגד שירות בתי-הסוהר (שב”ס) וחברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ. במהלך הדיונים ביקשו מספר אסירים להצטרף אף הם לעתירה. ב- 27.12.2016 קבע כבוד השופט חנן מלצר כי “העתירה תיקבע לדיון המשך בפני הרכב בהקדם האפשרי, בכפוף לאילוצי היומן. המשיב 1 [שב”ס] ימסור הודעה מעדכנת בעניין התקדמות הליכי החקיקה בעניין התקדמות הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע”ו-2016, וזאת עד 48 שעות קודם למועד הדיון שיקבע”.

+ ב- 26.12.2015 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “משרד המשפטים פירסם לאחרונה תזכיר חוק בנושא זיהוי קול באמצעות דגימת קול (אמצעי זיהוי ביומטריים”.

+ ב- 7.5.2016 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “שב”ס מבקש לשדרג ולהרחיב השימוש במערכות ביומטריות: מבקש להתקשר בפטור ממכרז עם יורם אורן”.

+  ב- 3.4.2015 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “שב”ס מתכוון להכניס לשימוש מערכת ביומטריה נוספת”.

מבזקים