היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים: דרוש/ה: ממונה (טכנולוגיות, תורה וניהול ידע)

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי/היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

התפקיד: דרוש/ה: ממונה (טכנולוגיות,  תורה וניהול ידע) — פנימי/עתודה

מועד הפרסום: 6 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 13 בנובמבר 2018

תיאור התפקיד:

+ מופקד על ניהול הידע והתורה המקצועית בנושאי אבטחת מערכות מידע וטכנולוגיות ביומטריות, בהתאם להנחיות הממונה.

+ קידום תקינה וסטנדרטים בנושאי אבטחת מערכות מידע וטכנולוגיות ביומטריות, בשיתוף מכון התקנים וגורמים רלבנטיים.

+ קידום בניית תהליכי עבודה לפיתוח וניהול התורה המקצועית; תיעוד, שימור והפצת הידע בנושאי אבטחת מערכות מידע וטכנולוגיות ביומטריות, ובכלל זה גיבוש הנחיות ונהלים; מיפוי, ריכוז וניתוח מקורות ומידע רלבנטי מהארץ ומהעולם; הנגשת המידע שבתחום האחריות לכלל בעלי העניין.

+ השתתפות יחד עם הטכנולוג הראשי בייזום וניהול פורומים מקצועיים וקהילות ידע בנושאי אבטחת מערכות מידע ויישומים ביומטריים.

מבזקים