החשכ”ל אישר הארכה בשנתיים של התקשרויות משרד רוה”מ עם העברית ובר אילן במיזמים משותפים של מרכזי מחקר סייבר; היקף ההתקשרויות 32 מיליון ₪

החשב הכללי במשרד האוצר רוני חזקיהו אישר ב- 31 בדצמבר 2017 בקשות של משרד ראש הממשלה להארכה בשנתיים [מ- 1 בינואר 2018 ועד 31 בדצמבר 2019] של התקשרויות משרד ראש הממשלה עם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר אילן במיזמים משותפים של מרכזי מחקר סייבר. זאת בהמלצת וועדת הפטור המרכזית למשרדי הממשלה.

היקף ההתקשרויות הכולל הוא 32 מיליון ₪ (או 16 מיליון ₪ לגבי כל התקשרות) כשהמשרד ישלם מחצית מהסכום (8 מיליון ₪ עבור כל התקשרות).

“התקשרות זו היא חלק ממהלך כולל של מטה הסייבר אשר התחיל בשנת 2013, להקים מרכזי מחקר סייבר באוניברסיטאות המחקר בישראל, זאת במטרה ליצור מסגרת מאגדת לקבוצה משמעותית של חוקרים אשר יעסקו בתחום הגנת הסייבר באופן רציף ומתמשך”. יצויין כי מרכזי מחקר סייבר הוקמו באוניברסיטאות תל אביב, באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באוניברסיטת בר אילן, בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

“תקופת פעילות מרכזי המחקר באוניברסיטת בר אילן, העברית והטכניון (3 שנים) תוכננה להסתיים בסוף 2017, כאשר ההתקשרות עם הטכניון הוארכה בשנה שעברה וכעת עומדות על הפרק שתי הארכות התקשרות עם האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן.

ראש תחום מו”פ וטכנולוגיה במטה הסייבר הלאומי העיד בפנייתו לוועדת המכרזים על שביעות רצונות מההתקשרות עם שתי האוניברסיטאות הללו וכי מרכזי הסייבר אצלן מימשו את המטרות והייעוד שנקבעו להם.

מבזקים