הוועדה הממשלתית למכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי שנה נוספת

ועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה [משרד האוצר/החשכ”ל] אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי השנה הראשונה בשנת 2018 לאספקת מערכות תקשורת נתונים (ציוד תקשורת לתחום רשתות מקומיות לרבות מתגים בקטגוריות שונות).

בהחלטתה כותבת הוועדה בין היתר כי מכרז מממ 7-2008  לאספקת מערכות תקשורת נתונים (ציוד תקשורת לתחום רשתות מקומיות לרבות מתגים בקטגוריות שונות W.L, ושו”ב) הופעל בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 5 שנים עד ליום 16.11.2013 (שלוש שנים התקשרות מקורית + שתי אופציות בנות שנה כל אחת).

במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע לאספקת הציוד מושא המכרז.

ביום 23.8.2015 פורסם מכרז 15-2015 לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי הממשלה אשר יחליף מכרז זה. לאור מורכבות המכרז החדש התקיימו שני סבבים של שאלות הבהרה ומסמכי המכרז פורסמו מחדש ביום 6.10.2016.

ביום 25.5.2017 החליטה וועדת המכרזים על פסילתם של שני מציעים במכרז החדש: בזק בינלאומי והראל טכנולוגיות מידע.

שתי עתירות מינהליות נפרדות בנושא זה שהגישו הראל ו- HP [כל אחת מהן מנימוקים שונים לחלוטין] נדחו לאחרונה בביהמ”ש המחוזי בי”ם וכעת ממתינים לשלב התיחור הדינמי במכרז הצפוי להתקיים בשבוע הבא (20.11.2017).

עפ”י לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הודעת התכ”ם וכניסת המכרז החדש לתוקף צפויים להיות לקראת סוף הרב הראשון של שנת 2018. בנוסף, נדרשת תקופה של חודשיים לצורך היערכותו של הספק בהתאם לדרישות המכרז ולהטמעת הציוד במשרדי הממשלה.

הציוד מושא המכרז  חיוני לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה.

כדי להבטיח המשכיות החליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל לתקופה שעד 30.6.2018 או עד להתקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו – לפי המוקדם ביניהם.

הערת עורך Read IT Now: שתי העתירות המינהליות שהוגשו בנושא זה ואוזכרו בידיעה זו סוקרו מספר פעמים באתר זה. את הידיעה האחרונה שפורסמה בנושא – תחת הכותרת “המחוזי בי”ם דחה 2 עתירות מינהליות (נפרדות) של הראל ושל HP לגבי מכרז מינהל הרכש הממשלתי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי” – ניתן לקרוא כאן.

מבזקים