הוגשה תביעה (ובקשת אישור מתוקנת 3 פעמים להכיר בה כתובענה ייצוגית), התובע ישלם פיצויים לנתבעות וההליך יימשך בכל זאת

בבית-המשפט המחוזי בירושלים ניתנה ב- 1 בינואר 2019 החלטה המאפשרת לתובע להגיש בקשה מתוקנת (ולא בפעם הראשונה) בתביעתו של אורין אביטל (לצד בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת 012 סמייל טלקום בע”מ ועימה גם חברת פרטנר תקשורת בע”מ.

כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ כותבת בין היתר בהחלטה שנתנה בתיק זה [ת”צ 29058-11-17]:

■ “לפניי בקשה נוספת לתיקון בקשת האישור. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה 1 [חברת 012 סמייל טלקום]. חודשים ספורים לאחר הגשת בקשת האישור, ובטרם הגישה המשיבה 1 את תשובתה, עתר המבקש לתיקון בקשתו ע”י הוספת המשיבה 2 [פרטנר תקשורת] כמשיבה נוספת לבקשה. בקשה זו הוגשה בעקבות טענת המשיבה 1 כי התקשרותו החוזית של המבקש נערכה עם המשיבה 2 ולא עימה. בהחלטת בית-המשפט מיום 5.6.2018 הותר למבקש לתקן את בקשת האישור ע”י צירופה של המשיבה 2 כמשיבה נוספת לבקשה.

■ “עם הגשת בקשת האישור המתוקנת, עתרו המשיבות לסילוקה על הסף. בקשתן זו התקבלה לאחר שנמצא שהמבקש הכניס לבקשת האישור תיקונים נרחבים ומהותיים, חלקם גם בהתייחס למשיבה 1, תוך העלאת טענות עובדתיות ומשפטיות חדשות והוספת ראיות, והכל ללא נטילת רשות.  בהמשך לכך הוריתי, בהחלטתי מיום 20.9.2018, על מחיקת בקשת האישור המתוקנת על הסף והגשת בקשת אישור מתוקנת בהתאם להיתר שניתן.

■ “המבקש לא הסתפק בהיתר המקורי שניתן לו והגיש בקשה נוספת, ‘מפורטת וספציפית’, לתיקון בקשת האישור. נטען בבקשה כי התיקון נדרש על-מנת שמלוא התמונה העובדתית והמשפטית בהתייחס לשתי המשיבות, תעמוד לפני בית-המשפט, וכי תיקון הבקשה ע”י צירופה של משיבה 2 מחייב הוספת כלל הטענות, העילות, הראיות והסעדים בעניינה.

■ “המשיבות מתנגדות לבקשה וטוענות כי יש לדחותה. זאת בהיעדר תצהיר לתמיכתה ובהיעדר הסבר מדוע לא נכללו התיקונים מלכתחילה בבקשת האישור; בשל חוסר תום ליבו של המבקש שהגיש בקשה לאישור מתוקנת תוך חריגה מההיתר שניתן לו ומטעמים נוספים”.

■ השופטת קובעת בהחלטתה כי “[…] לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובות לה, הגעתי לכלל מסקנה שיש להיעתר לבקשה. אכן, אופן התנהגותו של המבקש בכל הקשור לתיקון כתב טענותיו לא היה מיטבי, בשל התנהלות זו, כפי שתוארה לעיל, למעלה משנה לאחר בקשת האישור המקורית, התובענה מצוייה אך בתחילתה. יחד עם זאת […] ראיתי להתיר את התיקון תוך פסיקת הוצאות למשיבות”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 4 בינואר 2019 הוגשה לבית-המשפט הבקשה המתוקנת לגבי תיק זה. מוצע כי הקבוצה תוגדר כ”כל לקוחות המשיבות אשר חוייבו בתשלום בגין שיחות נכנסות בהיותם בחו”ל, מבלי שביצעו בפועל את השיחות שבגינן חוייבו”. סך התביעה הייצוגית הוא 9,772,000 ₪ נגד חברת 012 סמייל טלקום ו- 52,573,360 ₪ נגד חברת פרטנר תקשורת.

מבזקים