הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל: ‘אינה מספקת את השירות ביחידות הדואר שלה בתקופת הזמן הנדרש בדין [עד 10 דקות] ומספקת אותו לאחר המתנה העולה על הנדרש ממנה בניגוד לרישיונה ולחובתה בדין’

13:39 30.03.2018

קטגוריות: דואר/שירותי דואר משפט

תגים: ,

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 27 במארס 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל בשמם של “כל הצרכנים שביקשו לקבל שירות במי מיחידות הדואר של המשיבה, ושמן ההמתנה לקבלת השירות ביחידת הדואר עלה על 10 דקות”.

התובע בתביעה זו הוא גלעד כהן. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “תביעה זו – והבקשה לאשרה כייצוגית – עניינן בקליפת אגוז, בהפרת חובה חקוקה והטעייה ברורה וחלילה אף מכוונת של המשיבה כלפי המבקש בפרט והקבוצה אותה הוא מייצג ככלל, עת המשיבה אינה מספקת את השירות ביחידות הדואר שלה בתקופת הזמן הנדרש בדין, ומספקת אותו לאחר המתנה העולה על הנדרש ממנה, וזאת בניגוד לרישיון המשיבה ולחובתה בדין”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד טל רכניץ ויוחי גבע. שני עורכי הדין מציינים כי אותו התובע הגיש באוקטובר 2012 ובאותה עילה תביעה ייצוגית קודמת. בתיק זה ניתנה בדצמבר 2017 החלטה של בית-המשפט המחוזי המאשרת את ניהול ההליך כתובענה ייצוגית [החלטה שלגביה הוגשה בקשת ערעור לבית-המשפט העליון].

בהמשך כתב התביעה הנוכחי נאמר כי בפעולותיה ו/או במחדליה, חברת דואר ישראל היטעתה את התובע “והציגה בפניו מצג שווא ביחס לתועלת השירות וכן זמני הגעת דבר הדואר … התנהלות המשיבה כאמור, נעשית שלא כדין, תוך הפרת הוראות רישיונה של המשיבה, ביצוע הטעייה חמורה במעשה ובמחדל, הפרת חובות גילוי והכל תוך הפרה של חובת תום הלב”.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי “… המשיבה לא עמדה, ועדיין אינה עומדת במי מחובותיה דלעיל, שכן זמן ההמתנה הממוצע לקבלת שירות ביחידות הדואר עומד על 30 דקות ומעלה והיו מקרים שהגיעו לשעה שלמה אם לא למעלה מכך!! הדבר חמור ומקומם שכן ידוע שזמן שווה כסף וזמנם של הצרכנים אינו הפקר”.

באי כוח התובע צירפו פרוטוקולים של ישיבות וועדות שונות בכנסת שדנו בשנים האחרונות בנושא השירות ביחידות הדואר.

 

מבזקים