תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מערכות תקשורת בשם כל המנויים ששילמו עבור ערוץ ספורט 5

ב- 8.2.2018 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה היום (8.2) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מערכות תקשורת בשם כל המנויים ששילמו עבור ערוץ ספורט 5, בשאלה ‘האם הנתבעת ניצלה את מעמדה לרעה כאמור בחוק ההגבלים העסקיים’; טרם פורסם כתב הטענות במלואו”.

התובע בתביעה זו הוא שלומי אידה (מנוי של הוט לשירותי טלביזיה בכבלים מזה שנים רבות ועד היום, חובב ספורט ומנוי של ערוץ ספורט 5 HD, עוד קודם לשנת 2010). בתביעה נאמר בין היתר כי לחברה רישיון לשידורי טלביזיה בכבלים שהוענק לה ע”י משרד התקשורת . החברה מציעה ללקוחותיה, במישרין או באמצעות חברות קשורות, מגוון שירותי תקשורת, ובהם טלביזיה רב-ערוצית, תשתית אינטרנט, שירותי טלפון קווי מתקדם, שירותי ISP (ספק אינטרנט) ושירותי סלולר.

בכתב התביעה נאמר כי  היא עוסקת “בניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי של המשיבה ובמחירים מופרזים אותם גובה הנתבעת ממנוייה עבור ערוץ 5 HD – הן מחירו כערוץ בודד והן כחלק מחבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום”.

לדברי התובע, הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים מטעם משרד התקשורת פירסמה בשנת 2016 דו”ח בו עמדה “על הצורך לפתח את התחרות בתחום השידורים ובאופן ספציפי – על מקומם המרכזי של שידורי הספורט בערכה של חבילת השידורים המוצעת למשקי הבית בישראל”.

התובע אומר עוד כי “תכנים בערוצי הספורט נרכשים בעלות גבוהה מאוד, הנגזרת, בין השאר, גם בשל הביקוש היחסית קשיח מצד המנויים אוהדי הספורט שאינו משתנה לאורך זמן. גם עלותם של תכני הספורט למנויי הנתבעת, גבוה ביחס לכל תוכן מוצע אחר”.

■ לכתב התביעה צורפה חוות דעת כלכלית של חנן שרון מחברת ח. שרון ייעוץ כלכלי לפיה “הנזק שנגרם ללקוחות הנתבעת שרכשו את ערוץ ספורט 5 HD או את חבילת ערוצי ספורט 5 ושילמו מחיר מופרז, החל מ- 7 שנים קודם לבקשת התובענה ועד למועד הגשתה עומד על סך של כ- 126,392,000 ₪”.

חשוב גם לזכור כי הנתבעת ממשיכה ופועלת בצורה נפסדת כמתואר לעיל גם בימים אלה ממש, ועוד עתידה לגרום לציבור לקוחותיה לנזקים ולהתעשר על חשבונם. על פי ההערכות הנ”ל, בכל שנה גדל הנזק שגורמת הנתבעת לציבור ב- 18 מיליוני שקלים, ובכל חודש ב- 1.5 מיליון ₪.”

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד רם גורודיסקי ואמיר ישראלי. [הערה: כל ההדגשות מופיעות במקור].

מבזקים