הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות דואר ישראל ובנק הדואר ונגד גמא מימון אישי ישיר: מחייבות צרכנים בביצוע עסקאות לפריסת תשלומים באשראי באמצעות חברות מימון חיצוניות בניגוד להוראות החוק ולתנאי הרישיון

19:13 17.02.2018

קטגוריות: דואר/שירותי דואר משפט

תגים: ,

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ב- 12 בפברואר 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות  דואר ישראל ובנק הדואר [הנתבעות 1 ו- 2] ונגד גמא מימון אישי ישיר [נתבעת 3]: מחייבות צרכנים בביצוע עסקאות לפריסת תשלומים באשראי באמצעות חברות מימון חיצוניות בניגוד להוראות החוק ולתנאי הרישיון של שתי הנתבעות הראשונות.

התובע בתביעה זו הוא אייל רוזן. בתביעה נאמר בין היתר כי התובע הוא בעל דירה בנצרת עילית. ב- 3 בינואר 2018 ביקש לשלם בסניף דואר בנצרת עילית תשלום ארנונה בגין הנכס.

“כאשר ביקש התובע לבצע את התשלום באמצעות כרטיס האשראי מסוג ויזה כ.א.ל בתשלום אחד, הבהירה לו הפקידה כי לא ניתן לעשות כן וכי עליו לפרוס את התשלום לשלושה תשלומים נפרדים. כאשר ביקש התובע להבין האם יחוייב בגין כך בריבית, נענה בחיוג והובהר לו שהחלופה היחידה היא ביצוע העיסקה במזומן.

“מחוסר ברירה, בוצעה העיסקה תוך פריסה לתשלומים. רק לאחר ביצוע התשלום, קיבל התובע לידיו קבלה וממנה למד לראשונה כי למעשה בוצעה עבורו עיסקת מימון למול גורם שלישי: גמא מימון אישי ישיר.

“כמובן שטרם ביצוע העיסקה לא הוצג או הובהר לתובע דבר בדבר מעורבות גוף שלישי ולא הוצג לו הסכם ההלוואה או תנאיה, לרבות תנאי הפירעון המוקדם … כל שיקבל לידיו התובע הוא קבלה ובמסגרתה פורטו גובה הריבית האפקטיבית, אופן פריסת התשלומים ופירוט רכיבי הריבית.

“בחינת הנושא מעלה כי הנתבעת נקשרת בהסכמים עם גופי מימון פרטיים שונים וזוכה בגין כך לחלק מן הרווחים.

“… בחינת הנושא מעלה כי המדובר בהתנהלות שיטתית מצידן של הנתבעות. טרם הגשת הבקשה פנה התובע לחוקר פרטי לשם בחינת השיטתיות בפעולת הנתבעת … במסגרת דו”ח החוקר הפרטי התברר כי הפגמים בהתנהלות הנתבעות הינם שיטתיים.

בכתב התביעה נאמר עוד כי במסגרת סעיף 88ד לחוק הדואר, תשמ”ו – 1988 נקבע כי  “… הנה כי כן הורה המחוקק במסגרת חקיקה ראשית, במפורש וברחל בתך הקטנה, כי הנתבעת אינה רשאי ליתן אשראי. אם לא די בכך, הבהיר המחוקק אלו שירותים כן רשאי הדואר ליתן ומתן אשראי אינו נמנה עליהם … לא זאת בלבד שחל איסור מפורש על הנתבעת ליתן אשראי, הרי שנאסר עליה במסגרת רישיונה לעשות זאת אף באמצעות אחר ובעקיפין“.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד עידו שטיינר. [הערה: כל ההדגשות מופיעות באופן זה במקור].

מבזקים