הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי: מחייבת לכאורה לקוחות לשעבר להחזיר אליה – על חשבונם – ציוד באמצעות דואר רשום

18:37 30.12.2017

קטגוריות: אינטרנט משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד הוגשה ב- 21 בדצמבר 2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת בזק בינלאומי משום שהיא מחייבת לכאורה לקוחות לשעבר על שירותי האינטרנט שלה להחזיר אליה ציוד באמצעות דואר רשום על חשבונם במקום שהחברה עצמה תאסוף את הציוד מהבית/העסק שם סופק הציוד על-ידי החברה מלכתחילה.

התובע בתביעה זו הוא עו”ד דוד סמואל, לקוח לשעבר של חברת בזק בינלאומי בתחום שירותי האינטרנט. “הנתבעת הציבה בביתו של התובע ציוד הנדרש לקבלת שירותי האינטרנט. התובע החזיר את הציוד עם סיום ההתקשרות עם הנתבעת, כדרישתה, בדואר רשות – על חשבונו”.

בתביעה נאמר בין היתר כי “כחלק ממתן שירותיה נוהdת התובעת להשכיר, להשאיל ו/או להחכיר ללקוחותיה ציוד הדרוש לשם קבלת שירותיה  וזאת כחלק מההתקשרות עימה. תביעה זו עוסקת בין היתר בהפרת הסכם ההתקשרות והפרת חובותיה החקוקות של הנתבעת בכל הנוגע לאופן החזרת הציוד בסיום ההתקשרות וכן בסנקציות המוטלות על הלקוחות, וביניהם התובע, באופן חד-צדדי, ככל והציוד לא יוחזר אל הנתבעת בדואר רשום על חשבון לקוחותיה, כדרישתה שלא כדין”.

לדברי כתב התביעה, “… בהיעדר כל הוראה נוגדת בהסכם ההתקשרות שהנתבעת ניסחה בכל אותם מקרים שהציוד נמסר ללקוח בביתו או במקום עסקו, גם החזרת הציוד צריכה  להיעשות באותו המקום בו בוצעה מסירת הציוד המושכר. יוצא, איפוא, כי הנתבעת מחוייבת לאסוף את הציוד מביתו או ממקום עסקו של הלקוח. בעניינו, לשון הסכם ההתקשרות אינה כוללת כל הוראה המחייבת את הלקוח להחזיר את המושכר לנתבעת במקום אחר או באופן אחר זולת המקום שבו נמסר לו המושכר”.

במידה והלקוח לא יחזיר את הציוד בדואר רשום הרי שהנתבעת תטיל עליו סנקציה בדמות ‘קנס’ בסכום של 400 ₪, “סכום גם סנקציה אשר הלקוח נחשף אליהם לראשונה עם סיום ההתקשרות”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד דניאל עזריאל ושפרה גיטלמן.