הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מובילאיי: “הטעיה חריגה בחומרתה, המונהגת ע”י המשיבה, וזאת בקשר עם מגבלות משמעותיות הנוגעות למע’ בטיחות לרכב הנמכרות על-ידה והמוסתרות מהציבור הרחב באופן מודע ומכוון”

05:06 29.09.2017

קטגוריות: משפט

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 28 בספטמבר 2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת מובילאיי טכנולוגיות ראיה [Mobileye Vision Technologies]. דיווח ראשון על תביעה זו פורסם בחלון המבזקים של אתר זה באותו היום בשעה 13:07.

“בקשת אישור זו עוסקת בהטעיה חריגה בחומרתה, המונהגת ע”י המשיבה, וזאת בקשר עם מגבלות משמעותיות הנוגעות למערכות בטיחות לרכב הנמכרות על-ידה ואשר מוסתרות מהציבור הרחב באופן מודע ומכוון”.

התביעה הוגשה בשם כל לקוחות החברה “בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו ועד לאישורה אשר רכשו מערכת מתוצרתה מבלי שגולו להם מלוא מגבלותיה”.

התובע בתביעה זו הוא שי הרשקוביץ. בתביעה נאמר בין היתר כי “בעוד המשיבה הדגימה כי היא מודעת היטב לחובה לעדכן את לקוחותיה בדבר מגבלות המערכת אותה היא מוכרת, המשיבה החליטה להכמין מגבלה מהותית ביותר, וזאת למרת התוצאות הקשות של הסתרה זו“.

לדברי התובע, במספר מקרים, המערכת לא זיהתה נכים בכסאות גלגלים. “להפתעתו הרבה של המבקש, נציגת המשיבה גילתה לו בכנות כי אין כל תקלה במערכת, אלא כי המערכת כלל אינה מסוגלת לזהות עצמים הנמוכים מ- 1.2 מטר“. בשיחה עם נציגת החברה התברר כי המערכת כלל לא תזהה ילדים, נכים על כסאות גלגלים, ילדים על כסאות אופניים המותאמים לגילם ועצמים דומים.

התביעה הוגשה באמצעות משרד עוה”ד לוין-רפפורט ועו”ד רועי ביטון. [הערה: כל ההדגשות מופיעות במקור].

 

מבזקים