הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת: ‘שלוש הפרות שיטתיות, מתמשכות ומכוונות מצידה בקשר עם המוקד הטלפוני שלה’

19:50 16.09.2017

קטגוריות: אינטרנט טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פרטנר תקשורת: “עניינה של התובענה דנא בשלוש הפרות סיטמתיות, מתמשכות ומכוונות מצד הנתבעת את חובותיה כלפי חברי הקבוצה בקשר עם המוקד הטלפוני שלה”.

התובע הוא אברהם רוקח. לטענתו, “הנתבעת מפרה את חובתה מכוח הרישיון לכך שמשך ההמתנה חורג מהוראות רישיון ההפעלה ולחילופין מפרה את חובותיה מכוח תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), תשע”ב – 2012, בקשר עם החובה אשר נקבעה בתקנות למתן מענה בתוך 3 דקות“.

בנוסף, “הנתבעת מפרה את סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982, בכך שהיא כופה על הלקוחות המתקשרים למוקדי השירות לשמוע הצעות פרסומיות כתנאי לקבלת שירות וזאת בניגוד לחוק הספאם ולמצער התנהלות זאת מהווה הטרדה ופגיעה בנוחותם של הלקוחות”.

עוד טוען התובע כי “הנתבעת מפרה את הוראות הרישיון המיוחד לשירותי אינטרנט לפיו ‘לכל פנייה יינתן מספר מזהה שיימסר למנוי’ ובכך גורמת לחוסר נוחות ומקשה על לקוחותיה בטיפול ובמעקב אחר פניות שעניינן ליקויים מתמשכים”.

התובע מיוצג ע”י עורך דין רענן בשן.

[הערה: כל ההדגשות – מופיעות במקור].

מבזקים