הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בגין גביית תשלום עבור שירות PRO הנעשית “בצורה מתוחכמת ובלתי חוקית”

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה (28.3.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ בגין גביית תשלום עבור שירות PRO הנעשית “בצורה מתוחכמת ובלתי חוקית”. התובעים בתיק זה הוא מוסא ומחמוד מגדוב, אב ובנו, שהינם לקוחות של חברת בזק.

“חברה זו הינה גוף ענק ואוחזת בהשפעה מכרעת במשק הישראלי. לאור זאת מצופה ממנה התנהלות תקינה. למרבה הצער, בחרה המשיבה לנהוג בענייננו בשיטח ‘מצליח’, גרפה לכיסה סכומי עתק במשך השנים, על חשבון לקוחותיה, אשר ממנה נגבו סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם”.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תביעה זו הינו גביית תשלום עבור שירות הנקרא PRO, אשר נעשית בצורה מתוחכמת ובלתי-חוקית. לכאורה השירות המסופק מתחיל בחינם ואולם אחרי תקופה מסויימת מתחילה הנתבעת בגבייה עבורו. היא עושה כן מבלי שניתנת לכך הסכמה ע”י הלקוח, ללא עיגון חוזי (ליתר דיוק – בניגוד לחוזה) וגם ללא מתן הודעה אודות הכוונה לגבות עבור השירות”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “למען הגילוי הנאור [כך במקור] נציין כי נציגת המשיבה אכן הודתה בפנין כי אין לה כל אסמכתא שתעיד על מתן הרשאה כזו, ולכן נענית והודיעה לו כי מרגע זה בוצע ניתוק לשירות הנ”ל. מעבר לניתוק לא בוצע החזר כספי למבקשים החל מיום החיוב והגבייה של השירות ועד לרגע הניתוק. קרי, המשיבה עדיין חייבת להחזיר את הכספים שגבתה שלא כדין בתוספת ריבית והצמדה כחוק”.

עוד נטען בכתב התביעה כי “[…] המשיבה משתמשת לכאורה בשיטה או בתחבולה שאינה מקובלת בכך שהיא בדף פירוט התשלומים מיידעת את הצרכנים אודות השירות הניתן והיא מיידעת כי במידה ומישהו לא מעוניין יהיה זכאי לפנות ולבטל. טכניקה אסורה מאחר ויש לקבל הסכמת הצרכן בטרם מתן השירות וכן יש לתת הסבר אודות השירות. הצרכנים והמבקש[ים] אינם יודעים מה סוג השירות הניתן ולא יודעים אין חוייבו בגין שירות זה. בית-המשפט הנכבס מתבקש לתת סעד שלפיו ייקבע כי על המשיבה לשנות את דרכיה בכך שבגין השירות יש לקבל את הסכמת הצרכן באופן ברור ולא על דרך ‘ידיעה’.” [ההדגשה – במקור].

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד ספורי מוחמד.

מבזקים