הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Alibaba.com מפעילת האתר AliExpress.com

14:34 04.01.2019

קטגוריות: מסחר אלק'/נייד משפט

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited מפעילת האתר AliExpress.com, בשם “כל מי שבמהלך שבע השנים האחרונות שקדמו להגשת התובענה ועד למתן פסק הדין בתובענה ביצע ו/או יבצע עיסקה כלשהי מול המשיבה, תוך שחוייב ו/או יחוייב בגין עלות דמי משלוח שהינה גבוהה יותר מזו שהוצגה בפניו בשלבי העיסקה הראשונים”.

התובעת בתביעה זו היא ליאור בסון. “המבקשת מעריכה כי הנזק שהנגרם לחברי הקבוצה עומד על סך של כ- 177,600,000 ₪. לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כדין. המבקשת מעריכה את הפיצוי המצטבר לחברי הקבוצה בגין הנזקים הלא ממוניים, סך של כ- 3,000,000 ש”ח לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כדין”. בסך הכל הסכום הכולל לחברי הקבוצה עומד על 180,600,000 ₪.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשה האישור דנא הינו מצגיה המטעים של המשיבה בכל הנוגע לעלויות המשלוח של רבים ממוצריה, הנמכרים באתר עלי אקספרס, באופן בו מתווספת עלות משלוח לעיסקה רק בשלב הרכישה הסופי, מבלי שהוצגה ללקוח קודם לכן ואף בניגוד מוחלט למצגים שהוצגו במהלך שלבי העיסקה כאיל מדובר ב’משלוח חינם’.

“התווספות זו של עלות משלוח לעיסקה נעשית בדרך של ‘מחטף’, תוך הטעיית הלקוח, ללא כל הסבר ו/או הצדקה, ללא גילוי כנדרש ללקוח וממילא מבלי שניתנה הסכמתו כדין.

“[…] מדובר בהטעייה אקטיבית ומפורשת מצד המשיבה, שכן לצד המוצר רשום באופן שאינו משתמע לשני פנים, פעם אחר פעם, ‘משלוח חינם’.”

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד דנה יהלומי.

[הערה: ההדגשה המופיעה כאן מופיעה באופן זהה בכתב הטענות המקורי].

 

מבזקים