הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד “כאן”, “קשת”, “רשת” וערוץ 10 בשם בעלי מוגבלות בשמיעה שצפו בתוכניות של הנתבעים שסופקו באינטרנט ללא כתוביות בניגוד לחוק ולתקנות הנגישות

לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשה היום (31.12.2018) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד תאגיד השידור הישראלי כאן, שידורי קשת, רשת מדיה, ערוץ 10 החדש וחברת אר. ג’י. אי. גרופ בע”מ.

הקבוצה המיוצגת תכלול את האנשים עם מוגבלות בשמיעה שצפו או יכלו לצפות בתקופת התביעה בתוכניות שהמשיבים סיפקו באמצעות האינטרנט ללא כתוביות בניגוד להוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1988 ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג – 2013. התביעה היא לתשלום של 262 מיליון ₪ לחברי הקבוצה, כאומדן בלבד בשלב זה.

התובעים בתביעה זו הם רון אייל [“אדריכל, אדם בעל מוגבלות חמורה בשמיעה ונעזר במכשירי שמיעה מסוג שתל-שבלול, וזקוק לכתוביות כדי להבין את כל הנאמר בתוכניות”] ואורן טל דבוסקין אבידב [“עובד בתחום התוכנה, אדם בעל מוגבלות חמורה בשמיעה ונעזר במכשירי שמיעה מסוג שתל-שבלול, וזקוק לכתוביות כדי להבין את כל הנאמר בתוכניות. בעבר כיהן בהתנדבות בוועד העמותה ‘בקול’ – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים (ע”ר), המוכרת כארגון המייצג בתחום זה”].

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “בתמצית, המשיבים מספקים לציבור תוכניות טלביזיה באמצעות האינטרנט, ואחראים לכך שהכתוביות להגנשת תוכניות הטלביסיה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה יתקיימו גם באינטרנט, ואולם חרף פניות מוקדמות למשיבים, הכתוביות אינן מופיעות באינטרנט בתוכניות טלביזיה רבות (ובפרט תוכניות בשידור חי), ובכך המשיבים מפלים את חברי הקבוצה ופוגעים בזכותם לשיוויון ונגישות,  בניגוד בין היתל תק 35ד(ג)(2): ‘חייב בהנגשת תכני וידיאו שמספק תוכנית בשירותי האינטרנט שלו, אחראי לכך שהתאמות הנגישות שבוצעו לעניין התוכנית יתקיימו גם בשירותי האינטרנט, אלא אם כן הדבר אינו מתאפשר בשל סיבות טכנולוגיות’.”

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין שלומי אבני וערן פלסר.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקבט המקורי של כתב הטענות].

מבזקים