הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מובייל בשל הודעות בעלות תוכן פרסומי שהיא שולחת ללקוחותיה בניגוד להוראות הדין לכאורה

09:15 18.01.2019

קטגוריות: משפט

תגים: , , ,

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מובייל בשל הודעות בעלות תוכן פרסומי שהיא שולחת ללקוחותיה בניגוד להוראות הדין לכאורה. הסכום או השווי המשוערים של תביעות כל הנמנים על הקבוצה עומד על כ- 11 מיליון ₪.

התובע בתביעה זו הוא מאור בשן. במבוא לכתב הטענות נאמר כגילוי נאות כי התובע המייצג הגיש בשנים האחרונות מספר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כתובע מייצג ובהן יוצג ע”י ב”כ ממשרד רענן בשן ושות’.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי ביום 17.9.2018 קיבל המבקש מסרון בעל תוכן פרסומי אשר נשלח מאת המשיבה, חברת הוט מובייל, למכשיר טלפון נייד שבבעלותו, והציע הטבה ברכישת כרטיסים למופע של סטטיק ובן אל. למסרון הפרסומת נחשפה תחילה אימו של המבקש (מדובר במכשיר טלפון הנמצא בשימושה העיקרי של האם ורק מידי פעם עושה בו שימוש המבקש עצמו).

המבקש ערך בירור אצל המשיבה וזו טענה כי “בהסכם המכירה מיולי 2015, קיים סעיף לפיו רשאית המשיבה להשתמש בפרטים שנמסרו לה על-ידי המנוי לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה, אלא אם הודיע לה המנוי אחרת.

“עוד טענה המשיבה כי כעולה מרישומיה, ממועד ביצוע העיסקה (שנת 2015), ועד מועד תשובתה, לא הוגשה כל בקשה לחסימת המנוי להודעת פרסומת”.

בכתב הטענות נאמר כי “כאן המקום לציין כי המבקש לא נתן את הסכמתו המפורשת הנדרשת עפ”י חוק התקשורת לקבל ממנה דברי פרסומת באמצעות מסרונים שיישלחו לטלפון הנייד שלו ו/או בכל דרך אחרת”.

“מדובר, לכל היותר, בהסכמה משתמעת, שכן הסכם המכירה שצורף למכתב התשובה של המשיבה אינו חתום, ונשלח ע”י המשיבה למבקש ולשאר מנויי המשיבה אך ורק לאחר ביצוע העיסקה”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד יבגני פרחיה.

מבזקים