הוגשה תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית נגד חב’ Intel Corporation לגבי מכירת מעבדים פגומים למחשבים

15:40 29.06.2018

קטגוריות: חומרה והיקפי משפט

תגים: , , , , ,

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ב- 28 ביוני 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Intel Corporation בקליפורניה (באמצעות נציגותה בישראל,  אינטל ישראל, בחיפה).

סכום התביעה האישית הוא 900 ₪ לכל תובע ובסה”כ 1,800 ₪. סכום התביעה הייצוגית: 1,800,000,000 ₪.

התובעים בתביעה זו הם אורטל נורי וארז עמרון. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת אישור זו במעבדים מתוצרת המשיבה, אשר מותקנים במגוון מכשירים אלקטרוניים משוכללים ויקרים, כגון מחשבים שולחניים ונישאים, מחשבי לוח (טבלטים), טלפונים סלולריים, רשתות מחשבים וכיוצ”ב, ואשר עקב כשל תכנוני או ייצור חמור שהתגלה בהם ופורסם בינואר, במאי וביוני 2018, נגרמו פרצות האבטחה שמאפשרות קריאה של מידע מוגן מרמות הזיכרון השונות של המחשב.

“שני הנושאים העיקריים בהם עוסקת בקשת האישור:

+ “הנושא העיקרי הראשון: פרצות האבטחה מחייבות פיתרון ולא ניתן להשלים עם המצב בו משתמשים חשופים לחדירה ולפגיעה במידע פרטי רגיש.

+ “… הנושא העיקרי השני: הפרת חובת הגילוי ללקוחות חדשים השוקלים לרכוש מוצרים עם מעבדים מתוצרת המשיבה“.

כתב התביעה מתייחס לפרצות האבטחה ובהן אלה שכונו Spectre או SSB או Meltdown.

לדברי התובעים, בתחילת חודש ינואר 2018 “נודע והתפרסם כי מעבדי אינטל סובלים מפרתות האבטחה אשר חושפות את כלל המשתמשים (וחברי הקבוצה) לחדירה חיצונית למכשיר, איתור מידע אישי ואף סודי כגון סיסמאות, תמונות, הרגלי שימוש וגלישה וכיוצ”ב; ולסכנה של שימוש לרעה במידע.

“גילויין של פרצות אבטחה נוספות נודע ופורסם בחודשים מאי ויוני 2018, ויש להניח שככל שיחלוף הזמן, תתגלינה פרצות נוספות.

“יודגש, הפרסום לא מעשה מיוזמה ומטעם המשיבה, אלא עקב גילויים של צוות חוקרים של חברת Google שעסק בפרוייקט שכונה Project Zero והוא שאיתר את פרצות האבטחה, ובהמשך של צוות חוקרים מחברת Microsoft”.

התובעים אומרים עוד כי “… המשיבה לא הכחישה מעולם את קיומן של פרצות האבטחה, ואף ביצעה מספר ניסיונות לתקנן באמצעות עידכוני תוכנה, אשר לגביהם הודיעה מייד לאחר מכן כי מסוכן לעשות בהם שימוש שכן הם עלולים לגרום נזק בלתי הפיך (למשל, לגרום לאיתחול המחשב … בנוסף, פירסמה לפני מספר שבועות כי בקרוב תוציא לשוק מעבד מדור חדש אשר לא יסבול מפרצות האבטחה”.

בכתב התביעה נאמר בהדגשה כי “כלומר, המשיבה הודתה בקיום פרצות האבטחה, הודתה כי מחובתה למצוא להן פיתרון, הודתה כי נכון להיום אין פיתרון ישים ויעיל והודתה שנזקיהם של הפיתרונות העתידיים האפשריים גדולים ומשמעותיים.

“בד בבד עם כל אלה, המשיבה המשיכה באין מפריע למכור לציבור ולחברי תת הקבוצה מעבדים בעלי פרצות אבטחה – דהיינו פגומים ובאיכות נחותה – מבלי לגלות להם מידע קריטי זה, ובמחיר מלא. זאת בידיעה מלאה כי מדובר בפרצות שמחובתה לתפור, וכי כל פיתרון שתגבש – בין אם פיתרון תיקון המעבד הישן, ובין אם צורך ברכישת מעבד מהדור החדש – יזיק לרוכש התמים.

“לסיכום, כל חברי הקבוצה ניזוקים ממחדלי המשיבה  כל עוד לא נמצא פיתרון, מחשביהם חשופים לפרצות האבטחה. כשיימצא פיתרון ע”י תיקון המעבד הקיים, התקנתו תהיה כרוכה בעלות ותגרום להאטת ביצועיו משמעותית, וכשייצא לשוק מעבד מדור חדש, יחוייבו לרכוש מעבד מדור חדש ויקר”.

כל ההדגשות המופיעות כאן מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי.

הערת עורך Read IT Now: ב- 7 בינואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: “הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות אינטל, אפל ו- ARM בעקבות בעיות האבטחה במעבדים עליהן דיווחו חוקרי Google Project Zero”.

 

מבזקים