הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דיזנהאוז-יוניתורס בנושא נגישות השירות לבעלי מוגבלויות; ב”כ התובע הגישו בפברואר 5 תביעות נפרדות בנושאים דומים

18:21 19.06.2018

קטגוריות: משפט נגישות/הנגשה

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 18 ביוני 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דיזנהאוז-יוניתורס בע”מ בנושא נגישות.

התובע בתביעה זו הוא יצחק ארביב. למען הגילוי הנאות מצויין בכתב התביעה כי ב”כ התובע הגישו בחודש פברואר השנה חמש תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות) נגד גופים שונים, כולן בנושא נגישות לבעלי מוגבלויות או כלשון התביעה “בקשות זהות במהות”. שתיים מחמש התביעות הללו הן של יצחק ארביב.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי התובע הוא “אדם עיוור אשר עוסק באופן שוטף בענייני התאמת נגישות לאתרי אינטרנט שונים”. עוד צויין כי “התובע הוא אדם עיוור, מה שמקשה עליו את השימוש באתר אשר איננו מונגש בהתאם לתקן ובהתאם מה שמקשה עליו את השימוש באתר המשיבה. קושי זה מתעצם שבעתיים באתר המשיבה שעה שהמבקש אינו יכול לקבל את השירות אותו מציעה המשיבה באתר האינטרנט המופעל על-ידה”.

לדברי כתב התביעה, על-פי נתוני נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שפורסמו בשנת 2017, היו בשנת 2015 בישראל 1,412,000 אנשים עם מוגבלויות, אשר מהווים 17% מכלל האוכלוסייה. עפ”י נתונים שפורסמו בעיתונות הכתובה הרי שרק 63% מהאנשים בעלי המוגבלויות משתמשים באינטרנט באופן תדיר וזאת לעומת שיעור של 82% מכלל האוכלוסייה.

“לטובת קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, במקרה הנוכחי של אתר אינטרנט על-ידי מי שאחראי להספקת שירות ציבורי … הותקנו תקנות נגישות השירות אשר מסדירות … את החובה לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט לטובת אנשים עם מוגבלות.

“תקנות נגישות השירות הוחלו בהדרגה כך שעד לחודש אפריל 2016 היה על ספקי שירות ציבורי באינטרנט לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט. מועד זה הוארך עד ליום 26.10.2017 והחל ממועד זה חלה חובה חוקית לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט”.

בהמשך כתב התביעה נאמר בין היתר כי “המשיבה, חברת תיירות ישראלית המפעילה כ- 40 סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה כ- 450 עובדים, לא ביצעה את חובותיה בהתאמת נגישות בישורת אינטרנט, היא אף לא תיקנה את ההפרות לאחר שקיבלה עליהן מספר הודעות, ומכאן התביעה והבקשה לאשרה כייצוגית”.

התביעה הוגשה באמצעות עוה”ד יוסף-חי אביעזיז ממשרד עורכי הדין אליאס בן אריה & חן.

מבזקים