הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Facebook Inc ו- Facebook Ireland בשם ‘כל מי שפתח חשבון פייסבוק ומידע שלו הועבר ע”י המשיבות או מי מהן לצד שלישי כלשהו לרבות ספקיות של המשיבות’

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 6 ביוני 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות נגד Facebook Inc ו- Facebook Ireland בשם ‘כל מי שפתח חשבון פייסבוק ומידע שלו הועבר ע”י המשיבות או מי מהן לצד שלישי כלשהו לרבות ספקיות של המשיבות’.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תביעה זו בפגיעה חמורה שנגרמה למיליוני חברי הקבוצה עקב התנהלות המשיבות. מסתבר כעת כי בניגוד למצגי פייסבוק ובניגוד להתחייבויותיה כלפי משתמשי פייסבוק וכלפי הרגולטור בארה”ב, נהגה פייסבוק למכור  מידע, השייך למשתמשי פייסבוק, לגורמים מסויימים”.

התובע בתביעה זו הוא עמירם פונטה, “בעל חשבון פייסבוק, שהחזיק בחלק מהתקופה הרלבנטית לפחות טלפונים ניידים מתוצרת Apple Inc ויצרניות נוספות.

“יובהר כבר עתה כי במסגרת הגדרות הפרטיות בחשבון הפייסבוק של המשתמש, הוא הגביל את האפשרות של צדדים שלישיים להיחשף למידע של המבקש. בכך הביע המבקש את דרישתו לשמור על פרטיותו ולמנוע מסירת מידע אודותיו.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי ביום 3.6.2018 פירסם העיתון The New York Times “תחקיר ממנו עלה כי פייסבוק יצרה שיתופי פעולה עם לפחות 60 יצרני טלפונים סלולריים ומחשבי לוח (טבלטים) במסגרתם פייסבוק חלקה עם היצרניות בתמורה מידע על משתמשים ברשת הפייסבוק וחבריהם. תמורה זאת הייתה, בין היתר, התקנת האפליקציה של פייסבוק על מכשירי היצרניות. העברת המידע נעשתה ללא קבלת אישור לכך מצד המשתמשים ברשת הפייסבוק וללא ידיעתם.

“…  המידע שנמסר ע”י פייסבוק ליצרניות כלל נתונים על מערכות יחסים של המשתמשים, גיל, מיקום, דת, אירועים אותם הם פוקדים, העדפות פוליטיות ועוד”.

עוד נאמר בכתב התביעה כי לפי תחקיר העיתון בארה”ב, “בניגוד לטענות פייסבוק לפיהן היא החלה לצמצם בשנת 2015 גישה של צדדים שלישיים למידע על המשתמשים, היצרניות הוחרגו מרשימת צדדים שלישיים ‘רגילים’ בנימוק תמוה לפיו מדובר בספקים של פייסבוק. כך תירצה פייסבוק את המשך שיתוך היצרניות במידע על משתמשי פייסבוק”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד תומר ברם.

[הערה: כל ההדגשות מופיעות כך במקור].

*** פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה היום בשעה 13:24.

מבזקים