הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: כאשר לקוח מבקש לעדכן את מסלול התוכנית אליו הוא מנוי במסלול אחר, היא גובה ממנו כספים נוספים שלעיתים גבוהים במאות אחוזים

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום.

התובע בתביעה זו הוא דוד אשכנזי. בכתב תביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תביעה דנן הינו, בין היתר, שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ומטעה ביודעין ובאופן מהותי את לקוחותיה שהיו מנויים בתוכנית במסלול מסויים עם תעריף מסויים. כשהלקוח מבקש לעדכן את התוכנית, גובים ממנו כספים נוספים, לא אחת בתעריף הגבוה במאות אחוזים מהתעריף הקודם”.

לפי כתב התביעה, בית-המשפט יתבקש לקבוע כי “הנתבעת הפרה את חוק הגנת הצרכן, חוק התקשורת ובניגוד להוראות הרישיון הכללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט”ן) שקיבלה ממשרד התקשורת והוראות ייעודיות של משרד התקשורת, בכך היא מטעה את לקוחותיה שרכשו ממה מנוי סלולרי במסלול חיוב ובתעריף מסויים, וביקשו מהמשיבה לעדכן למסלול חיוב אחר ו/או תוכנית אחרת ו/או בתעריף אחר.

“למעשה, במקום שהשינוי יחל רק עם בקשת הלקוח, השינוי נעשה או רטרואקטיבית או במועד מאוחר יותר, בשל טענת המשיבה כי לא ניתן לעדכן מנוי באמצע מחזור חיוב אלא בתחילת מחזור החיוב העוקב או בסיומו”.

בהמשך כתב התביעה נאמר עוד כי “חשוב להדגיש בפני ביהמ”ש הנכבד כי התובע לא קיבל מסמך כתוב או חוזה התקשרות המציין כי האפשרות לשינוי תעריפי התוכניות יכול שיתבצע רק בתחילת מחזור החיוב העוקב. בכל מקרה, גם אם יש סעיף כזה, הרי הוא מנוגד לחוק ולהחלטת משרד התקשורת ומהווה, לכל הפחות, תנאי מקפח בחוזה אחיד ולכן הוא נחשב כבטל.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד צביאל מוסקוביץ’ ואליעזר שוורץ.

מבזקים