הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: חייבה – בניגוד לדין – את לקוחותיה במע”מ בגין צריכת חבילות תקשורת מחוץ לישראל ואינה מחזירה את הכסף ללקוחות

19:56 17.05.2018

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה ב- 6 במאי 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום משום שבניגוד לדין היא חייבה – בניגוד לדין – את לקוחותיה במע”מ בגין צריכת חבילות תקשורת מחוץ לישראל ואינה מחזירה את הכסף שגבתה – ללקוחות.

התובעת בתביעה זו היא הילה גיא, לקוחה של החברה מאז נובמבר 2014. בכתב תביעה מפורטים בהרחבה כל ההליכים המשפטיים והפסיקה בשנים האחרונות בשאלה האם חל מע”מ בגין “מתן שירות בחו”ל בידי עוסק שמקום עיסוקו המקורי הוא בישראל” או שהמע”מ במקרה כזה הוא בשיעור אפס. באי כוחה של התובעת היו מעורבים במקצת מההליכים הללו.

לדבריה, בית-המשפט העליון בע”א 7115/14 סיגורה ברניר נגד סלקום ישראל קבע כי “גם בגין שירותי תקשורת מחוץ לישראל שנרכשו בחבילה חל מע”מ בשיעור אפס … בעקבות פסק דין זה הוציאה רשות המיסים הנחיות מתאימות. בהנחיות החדשות נקבע כי אין לגבות מס ערך מוסף בגין חבילות תקשורת. ככל הנראה בעקבות זאת הנתבעת חדלה מהגבייה. על הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה את המס שנגבה שלא כדין.

פסק הדין של העליון בנושא זה ניתן ב- 3 ביולי 2017 ע”י הרכב מורחב של בית-המשפט העליון בו נקבע כי “יש לסווג חבילת תקשורת כשירות ולא כנכס”.

באי כוח התובעת אומרים כי “בתום הליכים אלה המצב המשפטי ברור. חברות הטלפוניה הניידת לא רשאיות לגבות מהלקוחות מס ערך מוסף בגין שירותים שהם צורכים בהיותם מחוץ לישראל. הדבר נכון גם ביחס לשירותים שנרכשו באמצעות חבילות תקשורת. הלקוחות רשאים לתבוע מחברות התקשורת השבה של הסכומים שנגבו שלא כדין”.

עוד נאמר בכתב הטענות כי “לפי מיטב ידיעת התובעת, לאחר שניתן פסק הדין של בית-המשפט העליון, הנתבעת חדלה סוף סוף מחיוב חבילות תקשורת במס ערך מוסף. למרבה הצער, הנתבעת לא טרחה להשיב ללקוחות את הסכומים שהיא גבתה מהם שלא כדין”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד גיל רון קינן ושות’.

הערת עורך Read IT Now: ביולי 2017 פירסמתי שתי ידיעות לגבי ההליכים המשפטיים הללו: כאן ו- כאן.

 

מבזקים