הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד קומסיין: מתחילה למנות תקופת שירות נוספת החל ממועד ביצוע התשלום עבור התקופה החדשה, במקום למנותה החל מתום תקופת השירות הישנה

19:48 17.05.2018

קטגוריות: משפט

לבית-המשפט המחוזי בירושלים הוגשה ב- 3 במאי 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת קומסיין בע”מ [Comsign]: מתחילה למנות תקופת שירות נוספת החל ממועד ביצוע התשלום עבור התקופה החדשה, במקום למנותה החל מתום תקופת השירות הישנה

התובע בתביעה זו הוא רו”ח אליעזר לוין. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “הנתבעת, חברת קומסיין בע”מ, הינה חברה העוסקת בהנפקת חתימות אלקטרוניות (חתימות דיגיטליות) מאושרות לאזרחי המדינה ולבעלי זכות חתימה בארגונים ועסקים בישראל. בין לקוחותיה מגוון בעלי מקצוע במשק הישראלי.

“… הנתבעת מחייבת את כלל לקוחותיה בגין התקופה שבין המועד הקצוב לסיומו של החוזה, לבין המועד בו הלקוח מחדש את החוזה – ככל וזה חידש את המנוי טרם סיום תקופת חוזה השירות הראשון – בחיוב כפול – דהיינו גובה על התקופה הנ”ל הן מכוח החוזה הישן והן מכוח זה המחודש.

“… נוכח התנהלות זו, נוצרת חפיפה בין תקופות השירות המקצרת את זמן השירות הכולל המצטבר אשר הוסכם בין הצדדים.

“… לפני תום תקופת ההתקשרות, לערך 45 ימים קודם סיומה, מעדכנת הנתבעת את לקוחותיה (באמצעות הדוא”ל) כי תוקף המנוי שברשותם עומד לפוג. במידה והלקוח מעוניין להמשיך ולקבל שירות מאת הנתבעת, עליו להאריך את השירות לתקופה נוספת.

“… ההנחה השמרנית בתובענה זו הינה כי מרבית לקוחות הנתבעת מחדשים את המנוי שברשותם זמן קצר לפני תום תקופת השירות וזאת נוכח העובדה כי השירות אותו מספקת הנתבעת ללקוחותיה הינו שירותי חתימה דיגיטליים, אשר באמצעותם ניתן להגיש מסמכים בצורה מאובטחת לרשויות המדינה השונות וכן לצפות בהחלטות שונות ובמערכות של גורמי מימשל שונים, כיום לא ניתן לבצע פעולות אלה ללא הכרטיס החכם. מאחר והמדובר בשירות חיוני לעבודתם של רבים, אלו אינם יכולים ‘לסבול’ אף לא יום אחד של היעדר רציפות במתן השירות.

“… הנתבעת מתחילה למנות תקופת השירות הנוספת ממועד ביצוע התשלום עבור תקופה זו, במקום למנותה החל מתום תקופת השירות הישנה. הפועל היוצא מכך הוא כי הלקוח משלם על שתי תקופות שירות מקבילות, מכוח שני חוזים שונים, אשר מייצרים חפיפה בתקופה שמיום חידוש החוזה (דהיינו יום תחילתו של החוזה החדש) ועד ליום סיום החוזה הישן. לקוחות הנתבעת מחוייבים בתשלום כפול על אותה התקופה החופפת“.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד צבי וולפסון.

[הערה: כל ההדגשות בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי של כתב הטענות].

 

מבזקים