הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות Apple Inc, אייקון גרופ וקומפיוטר סי דאטה, בשם כל שרכשו מוצרים של אפל [מכשירי אייפון, אייפד, מיני אייפד, אייפוד ודומיהם] “בגינם ניתן או יש ליתן אחריות לשנה”

לבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד הוגשה ב- 26 באפריל 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד נגד החברות Apple Inc, אייקון גרופ [או איידיגיטל] וקומפיוטר סי דאטה [שתיהן יבואניות רשמיות של חברת Apple בישראל, בשם כל שרכשו מוצרים של אפל [מכשירי אייפון, אייפד, מיני אייפד, אייפוד ודומיהם] “בגינם ניתן או יש ליתן אחריות לשנה”

התובע בתביעה זו הוא רועי גורודיש. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “ענייננו בשאלת האחריות על המוצרים שמוכרת אפל בישראל ועל חלקי החילוף שיש להחזיק בישראל ולהציע ללקוחות לצורך תיקון המכשירים.

“… מדובר בשיטת פעולה אשר נקטה אפל העולמית בישראל, שיטת פעולה מנוגדת לחוק, ועיקרה, זלזול בהוראות החוק, אי מתן שירות כנדרש, אי הספקת חומרי חילוף למכשירים אותם היא מספקת, לכל הפחות בישראל ובעיקר בענייננו – מסך הטלפון. כמו כן מדובר באי כיבוד הסכם האחריות עימה.

“… מבחינה עובדתית, מצב הדברים הינו פשוט אך מנוגד לחוק: … לא קיימת מעבדה רשמית של אפל בארץ. לפי חוק מחוייבות המשיבות באחזקת ובאספקת חלפים למשך תום שנה מתקופת האחריות (סה”כ – שנתיים מיום המכירה). המשיבות אינן מספקות חלפים למוצרי אפל וכנראה אינן מחזיקות בישראל חלפים של מוצרי אפל. תיקון שאינו במעבדות המשיבות יביא לביטול האחריות”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק אבירם, שחר בן מאיר ומאור ברוש.

[הערה: ככל ההדגשות בטקסט בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי].

מבזקים