הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 2 תובעים נגד Apple Distribution International באירלנד (באמצעות אפל ישראל); התביעה היא על סכום של 25 מיליון ₪ לכל חברי הקבוצה

08:35 13.04.2018

קטגוריות: משפט

תגים: ,

ב- 10 באפריל 2018 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה: למחוזי בת”א הוגשה היום (10.4) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של שני תובעים נגד Apple Distribution International באירלנד (באמצעות אפל ישראל): מחדשת ‘עיסקאות לתקופות קצובות’ באופן אוטומטי ו/או ממשיכה להעניק שירותים ולחייב את הלקוח בתשלום עבורם ב’עיסקאות מתמשכות’ לאחר המועד שנקבע בדין להפסקתם [3 ימי עסקים מהודעה על ביטולם]; התביעה היא על סכום של 25 מיליון ₪ לכל חברי הקבוצה.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “הנתבעת בתביעה זו, Apple Distribution International (חברה המאוגדת באירלנד), הינה אחת מזרועותיה של חברת אפל העולמית ומופקדת על מתן שירותיה (לרבות השירותים נשוא תביעה זו) במספר מדינות בעולם ובכללן ישראל. חברת אפל ישראל בע”מ (המאוגדת בישראל), שבאמצעותה תומצא לנתבעת בקשה זו, הינה חברה-בת בבעלות מלאה של הנתבעת העוסקת, בין היתר,  במתן שירותים לנתבעת ואשר מוסמכת לקבל בשם הנתבעת כתבי בי-דין”.

התובעים בתביעה זו הם רן זיו ודוד פריז, משתמשים אשר רכשו, בין היתר, שירותים מאפל באמצעות הנתבעת.

“על-מנת להשתמש בחנות האפליקציות ובשירותים השונים שאפל מעניקה כאמור נדרשים המשתמשים להסכים לתנאי התקשרות הכלולים בשורה של הסכמים, שכולם נוסחו על-ידי אפל … לענייננו, רלבנטי הסכם ההתקשרות לשירותי מדיה (העוסק במתן שירותים, לרבות בשירותי הפרימיום ובשירות המוסיקה), והסכם ההתקשרות לשירות  הענן (העוסק בשירות האחסון).

“… מהמתואר לעיל מצטיירת תמונה מטרידה מאוד לפיה הנתבעת בוחרת במודע ו’ברגל גסה’ להפר את הדין, וביתר דיוק את הוראות חוק הגנת הצרכן כאשר היא מחדשת באופן אוטומטי עיסקאות לתקופות קצובות (בשירותי הפרימיום), ו/או כאשר היא ממשיכה להעניק שירותים ולחייב בגינם בעיסקאות מתמשכות (בשירותי הפרימיום, בשירות המוסיקה ובשירות האחסון) לאחר המועד הקבוע בדין להפסקתם. זו התנהלות פסולה שהנתבעת הרוויחה, ועודנה מרוויחה, באמצעות סכומי עתק, זאת על חשבון חברי הקבוצה“.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד יעקב ישראלי ורמי איתן.

[הערה: כל ההדגשות בטקסט בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי].

מבזקים