הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך) של נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, בי קומיוניקיישנס ו- 5 נתבעים נוספים: התביעה היא לגבי נזקים שנגרמו לכאורה למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשים וממחדלים של המשיבים, שפעלו בניגוד לחוק ניירות ערך; טרם פורסם כתב הטענות המלא.

08:45 13.01.2021

קטגוריות: משפט

הרחבה – בהמשך.