ההוצאות על תשתית כ- שירות יסתכמו ב- 4 מיליארד דולר ב- 2015

דו”ח של חברת In-Stat  שפורסם ב- 13 ביולי 2011 מצביע על כך שההוצאות על תשתית כ- שירות [Infrastructure as a Service, IaaS] יסתכמו ב- 4 מיליארד דולר ב- 2015.

הדו”ח אומר כי הגידול צפוי בכל פלחי שירות ענן ציבורי.

תחום התוכנה כ- שירות [Software as a Service, SaaS] צפוי לגדול בשיעור של 124% בשנים 2010-2015.

כלל תחומי מיחשוב ענן ציבורי צפויים לגדול בשיעור של 153% בשנים 2010-2015. מדובר בתשתית כ- שירות, תוכנה כ- שירות ופלטפורמה כ- שירות [Platform as a Service, PaaS].

מבזקים