הדו”ח השנתי של משטרת ישראל לשנת 2018: חלה עלייה של 17.9% בכמות התיקים בגין עבירות מחשב ביחס לשנת 2017

18:48 20.06.2019

קטגוריות: אבטחת מידע/סייבר משפט

תגים:

השנתון הסטטיסטי לשנת 2018 פורסם ע”י משטרת ישראל/אגף התכנון והארגון/מחלקת אסטרטגיה/מדור מדידה ומידע.

בתחום עבירות המחשב נאמר בדו”ח כי בשנת 2018 חלה עלייה בשיעור של 17.9% בכמות התיקים בגין עבירות מחשב ביחס לכמות התיקים בתחום זה בשנת 2017.

מדובר ב- 1,484 תיקים בנושא עבירות מחשב בשנת 2018 לעומת 1,259 תיקים שנפתחו בשנת 2017.

הפרק בדו”ח השנתי מתייחס לעבירות המחשב הכלולות בחוק המחשבים,  תשנ”ה – 1995, סעיפים ראשיים 2-5 בעבירות אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב,  העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

בכמות הכוללת של עבירות מחשב מסתמנת עלייה של 77.9% בכמות התיקים, מ- 834 תיקים בשנת 2014 ל- 1,484 תיקים בשנת 2018.

בולטת במיוחד מגמת עלייה בעבירה של “העברת מידע כוזב במחשב”, שבה יש עלייה של 205% בכמות התיקים, מ- 179 תיקים בשנת 2014 ל- 546 תיקים בשנת 2018.

כמות תיקי עבירות המחשב בשנת 2018 היא הגדולה ביותר ב- השנים האחרונות [הערה: כך מתפרסם במקור מבלי לציין בכמה שנים בדיוק מדובר].

סעיף האשמה השכיח ביותר בקבוצת עבירות זו הוא חדירה לחומרי מחשב (47%).

מבזקים