הארכת התקשרות בפטור ממכרז: מינהל הרכש הממשלתי/פרטנר תקשורת

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: פרטנר תקשורת בע”מ

מהות ההתקשרות: הארכת התקשרות בפטור ממכרז לשם אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים למשרדי הממשלה

התחלת ההתקשרות: 16 באוקטובר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: דיווח פטור משרדי

הערות: וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה (במשרד האוצר/החשכ”ל) קיימה דיון בנושא ב- 4 בספטמבר 2019 אומרת בהחלטתה כי “מטרת מכרז מממ 30-2015 לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים הינה לספק למשרדי הממשלה שירותי חיוג ליעדים ניידים ונייחים בחו”ל, מקווים ממשלתיים נייחים ומקווי הסלולר של עובדי המדינה.

“תקופת ההתקשרות נקבעה ל- 48 חודשים (24 חודשים התקשרות מקורית בתוספת 24 חודשי אופציה). ההתקשרות החלה ביום 15.7.2015 והיא הסתיימה ביום 14.7.2019.

“במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם חברת 012 סמייל טלקום בע”מ, כספק זוכה, ובתאריך ה- 23 באוגוסט, אישרה וועדת המכרזים את הסבת הסכם ההתקשרות לחברת פרטנר פיתרונות תקשורת נייחים בע”ח, בעקבות שינוי מבני אשר איחד את הפעילות של שתי החברות.

“ביום 12.6.2019 אישרה וועדת המכרזים התקשרות המשך וזאת עד ליום 15.10.2019”.

לדברי הוועדה, “תפקודם התקין של כלל משרדי הממשלה תלוי, בין היתר, באספקה סדירה של שירותי תקשורת בינלאומיים. בימים אלה מתגבשים לכדי סיום מסמכי המכרז החדש לאספקת שירותים מושא המכרז, אשר ההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות הנוכחית. הצפי לבחירת זוכה במכרז החדש ותחילת אספקת השירותים מכוחו הינן הרבע האחרון של שנת 2019”.

“[…] מכיוון שתקופת התקשרות ההמשך הראשונה מסתיימת במהלך חגי תשרי ועל-מנת לעמוד ביעדי פרסום המכרז החדש, פנה הצוות המקצועי לחברת פרטנר על-מנת להאריך את ההתקשרות עד לסוף השנה.

מבזקים