האם עורך “טלקום ניוז” קיים הוראות החוק כשפירסם את עיקרי דו”ח מבקר המדינה לכאורה לפני הזמן שהותר לכך?

לאבי וייס עורך “טלקום ניוז” הייתה לפני שנה (חסר שבוע) ידיעה בלעדית: ב- 12.7.2017 הוא פירסם בשעה 13:10 את עיקרי דו”ח מבקר המדינה, הרבה לפני כל יתר העיתונאים.

בידיעה שלו היו חמישה קישורים לדו”ח מתוך אתר המבקר למרות שבשעת הפרסום ע”י וייס, אתר מבקר המדינה לא פירסם עדיין באופן רשמי את הדו”ח.

בדרך כלל המבקר מעביר את דו”חותיו מראש לעיונם של העיתונאים (כדי שיוכלו לקרוא ולהכין מראש את הידיעות והדיווחים שלהם בנושא) וזאת כשהם מכבדים את אמברגו מועד הפרסום, שעל-פי-רוב עומד על השעה 16:00.

שלחתי אז שאילתה כללית לדוברות משרד מבקר המדינה במיוחד בהתייחס לסעיף 28 לחוק מבקר המדינה האוסר פרסום מידע מדו”ח (העומד להתפרסם) לפני מועד הפרסום בפועל.

תשובת הדוברות הייתה קצרה: “החוק ברור לגמרי. כולל הסנקציה על המפר אותו”.

הקשיתי ושלחתי שאילתה נוספת עם פרטי המקרה. תשובתו של שלמה רז דובר משרד מבקר המדינה על השאילתה הנוספת:

“כאמור החוק ברור לחלוטין:

  1. (א)  ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל”ז-1977;

(1)   המפרסם דו”ח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים 15 או 20, או בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 21, או המפרסם חלק מדו”ח או חוות דעת כאמור, או מתוכנם, לפני המועד הקובע; בפסקה זו, “המועד הקובע” –

(א)   לענין דו”ח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 15 או 20 – מועד ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 16 או 20, לפי העניין;

(ב)   לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף 21 – המועד להנחתה על שולחן הכנסת או לפרסומה שקבע המבקר לפי סעיף 21(ב), לפי המוקדם;

(ב1)  לעניין דו”ח נפרד לפי סעיף 14(ב) – מועד ההנחה על שולחן הכנסת או מועד הפרסום לפי סעיף 14(ב)(2), לפי המוקדם;

(ג)    לענין דו”ח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד להגשת הדו”ח, ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

(2)   המפרסם דו”ח או חוות דעת או חלק מהם או מתכנם בניגוד להוראות סעיף 17;

(3)   המפרסם ללא נטילת רשות מטעם המבקר ממצאי בקורת של המבקר.

           (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית על-פי כל דין אחר.

הסמכות החוקית לטפל בהפרות חוק, היא בידי רשויות האכיפה. מכאן שיש לפנות אליהן”.

אני משאיר אתכם הקוראים עם התהייה הזאת האם הייתה כאן, לכאורה, עבירה על החוק מצידו של ‘העורך’.

אני בטוח שאבי וייס באתר שלו יתייחס ויגיב על הדברים הללו וייתן הסבר מספק לדברים שהרי בעברו לפני שנים היה קצין משטרה ואמון על שמירת החוק. 

אבי וייס קורא את מה שאני מפרסם אך באופן פומבי מתעלם מ”ריד איט נאו” בכך שאינו מגיב על הביקורת שאני מעלה כאן כלפיו. בעבר הוא היה נוהג לצטט מ- Read IT Now ואף לתת את הקרדיט ההולם.

לכתוב שוב ושוב על כך שמשרד התקשורת מתעלם מהפניות שלו – זה מבחינתו בסדר גמור. אבל כשהוא עצמו מתעלם מדברים שנכתבים עליו…

בשל אותה התעלמות, אתלה באילנות גבוהים ואצטט את המשפטים הכה-חביבים על אבי וייס שהוא משתמש בהם (בוריאציות שונות) בצורה תדירה מאוד בעיקר לגבי משרד התקשורת. הפעם – הדברים מתייחסים לאבי וייס עצמו: לא הצלחתי לקבל תגובה, לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל, אעדכן בהתאם. לא להיות במתח, הסיכויים שאקבל תגובות, הם בערך כמו הסיכויים שאסע כעת לנתב”ג ואקח טיסה ישירה להתיישב במאדים [או] … טיסה ישירה לשמש (זה לא מסוכן, אם טסים בלילה“.

 

מבזקים