האם הוקם משרד ממשלתי חדש בארץ לענייני פליטים?

20:09 17.05.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

באתר החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ מתפרסמים פעמיים שבוע מכרזים של רשויות מקומיות ברחבי הארץ. המכרזים מפורסמים גם בעיתונים “כלכליסט” ו”גלובס” בימי שני וחמישי.

לפני מספר שבועות ביקשה עירייה – שאינה במרכז הארץ – לקבל “הצעות לקול קורא” ובין היתר צויין שם כי “על התאגידים לעמוד בתנאים ובדרישות המשרד לפליטי הפריפריה בנגב ובגליל“. [ההדגשה – שלי].

איני מציין את שם הרשות המקומית כדי שלא להביך בפומבי אף אדם.

עם זאת, לנוכח כל מה שקרה בתקופה האחרונה לגבי מתווה הפליטים ו”המדינות  השלישיות” באפריקה ובשל הטקסט הזה, נותרה השאלה האם הוקם משרד ממשלתי חדש לענייני פליטים בארץ?

בדקתי ומסתבר כי בפרסום נפלה טעות סופר ומה שצריך היה להופיע הוא כמובן המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. הודעה מעודכנת תתפרסם ע”י אותה עירייה בקרוב.

מבזקים