דיונים שיתקיימו בכנסת השבוע בנושא ביומטריה

בכנסת יתקיימו השבוע מספר דיונים בהיבטים שונים של ביומטריה.

+ ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תקיים ביום שני 20.2.2017 דיון בנושא אבטחת מאגרי מידע ביומטריים המצויים ברשויות המדינה [הצעה לדיון של ח”כ יוליה מלינובסקי].

+ ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים ביום שני 20.2.2017 דיון בנושא הנפקת תעודות ביומטריות בקונסוליות בחו”ל לאזרחים ישראלים.

+ ביום שני 20.2.2017 וביום שלישי 21.2.2017 תמשיך הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה [בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש”ע – 2009] בדיון המתקיים בשבועות האחרונים לגבי הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע”ז – 2016 — הכנה לקריאה שניה ושלישית.

מבזקים