דחייה נוספת של הדיון בעת”מ של סלקום נגד משרד התקשורת בנושא עיצום כספי שהוטל עליה

דחייה נוספת של הדיון בעתירה המנהלית (עת”מ) של חברת סלקום ישראל נגד משרד התקשורת בנושא עיצום כספי שהוטל עליה: הדיון, שהיה אמור להתקיים ביום חמישי 28.9.2017, בוטל “לבקשת הצדדים” ובמקומו ייערך דיון בעתירה ב- 7 בנובמבר 2017.

דיון מוקדם בעתירה שהיה אמור להתקיים ב- 24 בינואר השנה נדחה “בהסכמה” וגם במועד החדש שנקבע – 6 באפריל 2017 – לא התקיים דיון בשל דחייה “בהסכמה”.

ידיעה קודמת בנושא זה שפורסמה ב- Read IT Now ב- 17.4.2017

בסוף חודש אוקטובר 2016 פירסם משרד התקשורת באתר האינטרנט שלו את ההודעה הבאה: “הודעה בדבר הגשת עתירה מנהלית: חברת סלקום ישראל בע”מ הגישה ביום 30  באוקטובר 2016 עתירה מנהלית (עת”מ 40766-10-16)  לבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כנגד החלטת סמנכ”ל בכיר פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת מיום 18 באוגוסט 2016.  מדובר בהחלטה להטיל על החברה עיצום כספי עקב אספקת שירות בלא קבלת בקשה מפורשת של המנוי בניגוד להוראות סעיף 60.6 לרישיון הכללי למתן שירותי רט”ן של החברה”.

הדיון המוקדם בעתירה המינהלית של חברת סלקום נגד שלמה פילבר מנכ”ל משרד התקשורת היה אמור להתקיים בבית-המשפט המחוזי בתל אביב ב- 24 בינואר 2017 אולם הוגשה בקשת דחייה בהסכמה.

לדיון המוקדם בעתירה נקבע מועד דיון חדש: יום חמישי האחרון, 6 באפריל 2017. אלא שגם הפעם הוגשה בקשת דחייה בהסכמה. מסתבר כי בקשת הדחייה (השנייה) הוגשה ע”י הפרקליטות המייצגת את משרד התקשורת.

בית-המשפט קבע מועד חדש, שלישי במספר, לדיון מוקדם בעתירה:  28 בספטמבר 2017. מדובר ב- 11 חודשים לאחר מועד הגשת העת”מ במקור”.

 

מבזקים