דואר ישראל פירסם קול קורא – פעילות קידום מכירות לקראת ימי הקניות במרשתת (אינטרנט)

חברת דואר ישראל פירסמה ב- 3 באוקטובר 2017 קול קורא שנושאו פעילות קידום מכירות לקראת ימי הקניות במרשתת (אינטרנט).

בין היתר נאמר בקול הקורא כי “חברת דואר ישראל מזמינה גופים עסקיים העוסקים בתחום הסחר המקוון, המציעים ללקוחות פרטיים שירותים קמעונאיים בתחומים שונים, להגיש לה הצעות לביצוע פעילות קידום מכירות ביחידות דואר של חברת הדואר. זאת לקראת ימי הקניות במרשתת שיערכו במהלך חודש נובמבר 2017.

“לצורך ביצוע הפעילות תיתן חברת הדואר לחברות רשות שימוש שלא בתמורה ביחידותיה, בתנאים כמפורט בחוזה ההתקשרות המצורף לפניה זו.

“דרישות הסף לקבלת רשות השימוש ביחידות הדואר:  המציע מפעיל אתר למכירת מוצרים בסחר מקוון.  במהלך שנת 2016 היה למציע מחזור כספי שאינו פחות מחמישה מיליון ש”ח (ללא מע”מ). המציע אינו עוסק בתחום העברת חבילות.  למציע ותק וניסיון של שנה אחת לפחות בעיסוק בתחום הסחר המקוון”.

מענה לקול קורא זה יש להגיש, עד ולא יאוחר מיום 15.10.2017.

מבזקים