דואר ישראל: מכרז לשירותי ייעוץ להכנת תוכנית אב למחשוב

הגוף המפרסם: דואר ישראל

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ להכנת תוכנית אב למחשוב

מס’ המכרז: 152539

תאריך פרסום: 7 במארס 2019

מועד אחרון: 2 באפריל 2019

הערות: בין תנאי הסף: (1) למציע ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לגופים וארגונים בתחום תכנון אסטרטגי (תוכנית אב) של צורכי מערכות מידע; (2)  במהלך השנים 2014 – 2019 סיפק המציע שירות ייעוץ בתחום הכנת תוכנית אב למחשוב (כאשר הכנת התוכנית כבר הסתיימה ותוצרי הייעוץ נמסרו למזמין), ל- 3 לקוחות לפחות שכל אחד מהם העסיק (בזמן מתן השירותים) לפחות 500 עובדים; (3)  במהלך כל אחת מן השנים 2015, 2016 ו- 2017 היה למציע מחזור כספי בשיעור של לפחות 1 מיליון ש”ח (כולל מע”מ).

* במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.

מבזקים