דואר ישראל: מכרז למערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת יישומי CRM ומערכות תפעול

הגוף המפרסם: דואר ישראל

נושא המכרז: מכרז למערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת יישומי CRM ומערכות תפעול

מס’ המכרז: 121150

תאריך פרסום: 6 ביולי 2016

מועד אחרון: 16 באוגוסט 2016

הערות: בין דרישות הסף: נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 30 עובדים (במסגרת יחסי עובד-מעביד) שהם בעלי מקצוע בתחומי יישום ופיתוח מערכות מידע בענן; במהלך השנים 2013 עד 2015 פיתח ויישם המציע מערכות מחשוב מבוססות CRM על גבי הפלטפורמה המוצעת בהצעתו למכרז, עבור 3 לקוחות לפחות [כאשר  כל מערכת מחשוב נמצאת בייצור שנה לפחות,  בכל מערכת מחשוב ישנם לפחות 500 משתמשים ומובהר למען הסר ספק כי הניסיון המבוקש הוא בפלטפורמה המלאה הנדרשת כמפורט לעיל, כהגדרתה לעיל]; המציע הוא יצרן הפלטפורמה המוצעת או מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה המוצעת ליישום מערכות (לרבות מערכת השליחים) על גבי הפלטפורמה;  המציע יציע מנהל פרוייקט לניהול פרוייקט יישום ופיתוח מערכת השליחים. על מנהל הפרוייקט המוצע להיות בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרוייקט ו/או מוביל צוות ו/או מומחה ראשי ב- 2 פרוייקטים לפחות של פיתוח מערכת מחשוב שבוצעו בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז; המציע מורשה/מוסמך על ידי יצרן הפלטפורמה לספק את זכות השימוש בפלטפורמה (ככל שהמציע אינו היצרן); ליצרן הפלטפורמה ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי תשתית מחשוב ואחסון בענן;  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות מספק יצרן הפלטפורמה שירותי תוכנה כ- שירות (SaaS) באמצעות הפלטפורמה ל- 3 לקוחות לפחות בישראל כאשר אצל כל לקוח ישנם לפחות 500 משתמשים.

מבזקים