דואר ישראל: מכרז לאספקה והתקנה של ציוד תקשורת, מערכות ושירותי תקשורת נתונים, הקמה של תשתיות תקשורת ומתן שירותי תחזוקה שוטפת למערכות ולציוד שיסופקו וכן למערכות ולציוד התקשורת הקיימים ביחידות הדואר בפריסה ארצית

הגוף המפרסם: דואר ישראל

נושא המכרז: מכרז לאספקה והתקנה של ציוד תקשורת, מערכות ושירותי תקשורת נתונים, הקמה של תשתיות תקשורת ומתן שירותי תחזוקה שוטפת למערכות ולציוד שיסופקו וכן למערכות ולציוד התקשורת הקיימים ביחידות הדואר בפריסה ארצית

מס’ המכרז: 157618

תאריך פרסום: 25 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 19 בנובמבר 2019

הערות: בין תנאי הסף: למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום ביצוע תשתיות תקשורת נתונים, אינטגרציה בין רשתות LAN-WAN ואבטחת מידע; במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע המציע לפחות 3 פרוייקטים של הקמת רשתות מקומיות LAN Data Center עם חיבור ל- 100 שרתים לפחות בכל פרוייקט; במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של הקמת רשתות רחבותWAN  עם חיבור ל- 50 אתרים לפחות בכל פרוייקט; למציע הסמכות מחברת Cisco Systems, חברת Juniper Networks, חברת Radware וחברת Check Point Software Technologies; המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ.

* במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף.

מבזקים