דואר ישראל: דרוש/ה: סמנכ”ל ניהול סיכונים [אחריות מקצועית וניהולית להתוויית מדיניות ניהול הסיכונים בחברה; ניהול סקר סיכונים מקיף וסקרים ייעודיים בחברה]

הגוף המפרסם: דואר ישראל בע”מ

התפקיד: סמנכ”ל ניהול סיכונים

מועד הפרסום: 10 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 25 בדצמבר 2018

תיאור התפקיד: אחריות מקצועית וניהולית להתוויית מדיניות ניהול הסיכונים בחברה; ניהול סקר סיכונים מקיף וסקרים ייעודיים בחברה.

+ המועמד חייב להיות בעל תעודת הסמכה בניהול סיכונים.

מבזקים