דבר הגשת עתירה של בזק לבג”ץ — עליה החברה דיווחה במוצ”ש – פורסם כאן באתר Read IT Now כבר בחמישי בערב

ביום חמישי (9.11.2017) בשעה 20:24 דיווחתי כאן בחלון המבזקים של אתר זה כי ” שופט העליון הורה (9.11) להעביר לדיון “בהקדם” בפני 3 שופטים עתירה [למתן צו על-תנאי ובקשה לקיום דיון דחוף בעתירה] של חברת בזק נגד משרד התקשורת; המנהל הכללי (בפועל) של משרד התקשורת; פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ ו- 012 טלקום; סלקום תקשורת קווית ש.מ ו- עידן פתרונות קונפרנסינג; גולן טלקום בע”מ; איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני (2013)  בע”מ; אקספון 018 בע”מ וחברת הוט טלקום ש.מ.” באותה העת אי-אםשר היה לדעת מאתר העליון במה עוסקת העתירה.

במוצאי שבת  (11.11.2017) בחצות שלחה בזק לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך את ההודעה הבאה:

שירות תשתיות פיזיות באמצעות קבלןעתירת החברה לבגצ

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 22.10.2017 בעניין יישום תיק שירות תשתיות פיזיות באמצעות קבלן ניתן בזאת דיווח מיידי כי ביום 9.11.2017 הגישה החברה עתירה לבג”צ למתן צו על תנאי כנגד משרד התקשורת והמנהל הכללי (בפועל) של משרד התקשורת לביטול החלטתו מיום 19.10.2017 של המנהל הכללי של משרד התקשורת )בפועל) בעניין “יישום תיק שירות תשתיות פיזיות באמצעות קבלן” לפיה העבודות לאספקת שירות שימוש בתשתיות פיזיות יכול שיבוצעו גם על ידי קבלנים חיצוניים ללא כל הגבלה על סוג העבודות אותן ניתן לבצע באמצעותם.

“החברה טוענת בעתירה כי ההחלטה נעשתה תוך הפרת חובת השימוע המוטלת על משרד התקשורת ותוך פגיעה קשה בזכות הטיעון שלה וכן כי ההחלטה היא בלתי סבירה ובלתי מידתית שכן היא תגרום לכאוס בתשתיות התקשורת ותחשוף אותן לסיכונים רבים ולסכנות חמורות ללא כל מקום או הצדקה.

“ביום הגשת העתירה החליט בית המשפט כי העתירה תובא לדיון בהקדם, וכן כי המשיבים לעתירה יגישו  תגובה מקדמית לעתירה עד ליום  9.1.2018”.

על ההודעה חתומה עו”ד לינור יוכלמן, היועצת המשפטית למטה הקבוצה ומזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית.

מבזקים