גרטנר: גידול בתפקיד של מנהלי כספים ראשיים בהשקעות טכנולוגיית מידע

Top 10 Findings from 2012 Gartner FEI CFO Technology Study, הסקר השנתי הרביעי של חברת המחקר Gartner ושל ה- Financial Executives Research Foundation, FERF [מקבוצת Financial Executives International (FEI)] שממצאיו פורסמו ב- 21 במאי 2012 מצביע על כך שמנהלי כספים ראשיים [Chief Financial Officers, CFOs] הופכים יותר ויותר למקבלי החלטות המובילים בכל הקשור להשקעות בתחום טכנולוגיית מידע.

מהסקר עולה כי התפקיד של סמנכ”לי הכספים הראשיים גדל בשנת 2011 כש- 44% מקרב 255 סמנכ”לי הכספים שנדגמו אומרים שההשפעה שלהם על השקעות IT גדלה לעומת 2010 ואילו 47% אמרו שההשפעה שלהם בשנה שעברה נשארה באותה רמה לעומת השנה שקדמה לה. רק 9% אמרו כי ההשפעה שלהם קטנה אשתקד.

מהסקר עולה כי קיימות דרכים שונות בהן סמנכ”לי כספים ראשיים משפיעים על השקעות IT. מקרב הנשאלים, 41% אמרו כי הם המנהיגים בפועל של הקבוצה האחראית על השקעות IT – 41% נוספים אמרו כי הם חלק מקבוצה האחראית לקבלת החלטות בתחום טכנולוגיית המידע.

מבזקים