גם בשבוע שעבר נתן לנו אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ שיעור נוסף ב”עיתונאות – מהי?”: הודעות לעיתונות שמפרסם משרד ממשלתי זוכות אצלו לסיווג “ראשונים לדווח”

בשבוע שעבר פירסם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ שני אייטמים שזכו אצלו לסיווג ‘ראשונים לדווח’. כעבור כמה ימים שונמך הסיווג הזה, כמה לא מפתיע, ל’חדשות מקומיות’. כך חולפת לה תהילת עולם.

מעניין באיזה בית-ספר לעיתונאות מלמדים שהודעות לעיתונות שמפרסם משרד ממשלתי יכולות לזכות לסיווג ‘ראשונים לדווח’ באתר כלשהו שאינו אתר ממשלתי (המדווח על אותן הודעות לעיתונות).

כפי שאני כותב תמיד: כל הדברים הללו מתועדים כדי שבמקרה ותוגש תביעת לשון הרע ניתן יהיה להציגם כראייה.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ביום רביעי, 20.2.2019, בשעה 08:00, פירסם אבי וייס אייטם שכותרתו “עוד מנגנון משבש בתחום הסיבים האופטיים שדורש חקירה משטרתית“.

אותו אייטם, שזכה אצלו לסיווג ‘ראשונים לדווח’, עסק בהקמת צוות בינמשרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל.

הקמת הצוות דווחה באתר משרד התקשורת ובאתר המידע והשירותים הממשלתי Gov.il לפני שאבי וייס כתב על כך. גד פרץ כתב על כך ב’גלובס’ כבר ביום שני, 18.2.2019, בשעה 20:47.

אבל כל זה לא מפריע לאבי וייס להכתיר את האייטם שלו ב’ראשונים לדווח‘. אגב, אם תבדקו עכשיו באתר ‘טלקום ניוז’, תמצאו את האייטם הזה תחת הסיווג הצנוע  ‘חדשות מקומיות‘.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ביום חמישי, 21.2.2019, בשעה 08:50, פירסם אבי וייס אייטם שכותרתו “אשר ביטון, שמופיע כמ”מ יו”ר מועצת הכבלים והלוויין, מכה שנית בהוט וב- YES“. אותו אייטם זכה אצלו לסיווג ‘ראשונים לדווח’.

לא משנה שמדובר בהודעות לעיתונות שפירסם משרד התקשורת באתר משרד התקשורת ובאתר המידע והשירותים הממשלתי Gov.il לפני שאבי וייס כתב על כך. העיקר: ‘ראשונים לדווח‘.

אגב, אם תבדקו עכשיו באתר ‘טלקום ניוז’, תמצאו גם את האייטם הזה תחת הסיווג הצנוע  ‘חדשות מקומיות‘.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

לגבי האייטם השני, אני מבקש להסב תשומת ליבכם במסגרת ‘רגע של עברית’: אבי וייס כתב שם את המשפט: “בינתיים, עד שתיפטר התעלומה מי זה אשר ביטון,  שמופיע בהודעה שיש כאן למטה בנספח, תוך ציטוט כפול מדבריו החשובים ביותר לעם ישראל”.

נראה לי שהיה ראוי יותר לכתוב “עד שתיפתר” ולא “עד שתיפטר”.

ועל כך כתבה האקדמיה ללשון העברית: “בעברית יש צמדים רבים של מילים דומות שהדוברים מתלבטים לא אחת מה ההבדל ביניהן. מבחינה היסטורית הצמדים האלה נחלקים לשתי קבוצות:

(א) רחוקים שהתקרבו – מילים שנעשו דומות אף שמלכתחילה לא היה ביניהן כל קשר;

(ב) קרובים שהתרחקו – מילים שונות שהתגלגלו ממקור אחד.

[…] יש הכותבים בטעות ‘הבעיה תיפטר’, ‘העניין ייפטר’ וכדומה, במקום ‘הבעיה תיפתר‘, ‘העניין ייפתר – מלשון פתרון. טעות זו נובעת כנראה מבלבול עם הפועל נפטר במשמעות ‘השתחרר מדבר’, ‘סילק את הדבר’, שהרי כאשר הבעיה נפתרת נפטרים ממנה סוף סוף”. [ההדגשה – במקור].

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

דוגמה נוספת לשיעורים בתקשורת שמעביר לנו אבי וייס בטובו, באמצעות אתרי האינטרנט שלו. האם לכך התכוון ידידו כשכינה אותו “מנטור לתחום המדיה”?

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

מבזקים