גידול של 15.4% במכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי המקוון ברבע הראשון של 2012 לעומת הרבע הראשון של 2011

דו”ח רבעוני של ה- U.S. Census Bureau במשרד המסחר האמריקני שפורסם ב- 17 במאי 2012 מצביע על כך שמכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי המקוון בארצות הברית ברבע הראשון של 2012 הסתכמו ב- 53.2 מיליארד דולר.

מדובר בגידול של 3.1% לעומת הרבע שקדם לו (הרבעון הרביעי של 2011) ובגידול של 15.4% לעומת הרבע המקביל לו בשנה הקודמת (הרבעון הראשון של 2011).

כלל המכירות הקמעונאיות ברבע הראשון של שנת 2012 הסתכמו ב-1,082.6 מיליארד דולר, גידול של 1.7% לעומת הרבע שקדם לו (הרבעון הרביעי של 2011).

מכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי המקוון בארצות הברית ברבע הראשון של 2012 היוו 4.9% מכלל המכירות.

מבזקים