“גולן טלקום תוסיף ותחדד הנהלים בעניין אי גביית דמי כרטיס חכם ממנויים שמבקשים לשייך סים ישן שיש להם”

13:38 14.12.2018

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר (22.10.2018) בקשת הסתלקות של שלושה תובעים מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת סלקום ישראל בע”מ ונגד חברת גולן טלקום בע”מ.

התובעים בתביעה זו [ת”צ 40346-01-18] היו אברהם בלוטניק, חיים איזבאך ושושי עקשטיין.

בתיק זה ניתנו, באותו היום, שני פסקי דין נפרדים: האחד לגבי התביעה נגד סלקום והשני בתביעה נגד גולן טלקום. בידיעה זו אתייחס לפס”ד בנושא גולן טלקום ובידיעה נפרדת אני מתייחס לפס”ד לגבי סלקום.

■ בקשת ההסתלקות היא של התובעת השלישי בתביעה כנגד חברת גולן טלקום.

■ “בבקשת האישור נטען ע”י המבקשים כי כל אחת מהמשיבות ‘מחייבות בשיטה דומה את לקוחותיה לרכוש בעלות כספית משתנה כרטיס סים חדש … וזאת גם אם יש בידם עדין כרטיס סים שרכשו מהמשיבות עובר להתנתקות משירות בהן’.

■ “[…] לאחר הגשת הבקשה וקודם להגשת תגובה מטעם גולן, פתחו הצדדים במו”מ והגיעו להסכמות באשר להסתלקותה של המבקשת מבקשתה. וזה תוכנה של בקשת ההסתלקות –המבקשת טענה כי גולן נהגה לחייב את לקוחותיה בעלות כרטיס סים חדש גם אם יש בידם כרטיס סים שנרכש עובר להתנתקות מהשירות” וזאת בניגוד לתנאי רישיונה של החברה.

■ “[…] מנגד טענה גולן כי אין ממש בטענות המבקשת וכי אין היא גובה תשלום עבור כרטיס חכם ממנוי מהבקש לשייך כרטיס סים ישן. כך, כדוגמה, באתר האינטרנט של המשיבה, אם מסמן המנוי כי הוא מבקש להשתמש בכרטיס סים ישן, יורד אוטומטית מחיר החיוג לאפס ₪. לטענתה, במקרה של המבקשת אירע אירוע חריג ופרטני.

■ גולן איתרה במסד הנתונים שלה 496 מנויים ששילמו לה מסיבות שונות דמי כרטיס חכם בתקופה הנדונה והיא תשיב להם את הסכום המצטבר לכדי 9,425 ₪ בסך הכל.

■ “[…] גולן הוסיפה והתחייבה לחדד נהלים בעניין אי גביית דמי כרטיס חכם ממנויים שמבקשים לשייך סים ישן שיש להם, היא תוודא שהשדה שקיים בתהליך ההרשמה האינטרנטי ושבו המנוי מוזמן לסמן האם הוא מבקש לשייך כרטיס סים ישן יופיע בכל החבילות והמבצעים והיא תחדד את הנושא עם נציגי המכירות השונים לרבות הפרונטליים.

■ “[…] בשלב זה ובהיעדר תגובה מסודרת מצד גולן לא ניתן לשלול קיומה של עילת תביעה מצד המבקשים. גולן אומנם הכחישה את הנטען אך מאידך הציעה סעד שיש בו לשרת את הקבוצה והן את הציבור שכן הסעד כולל פיצוי כספי מוגדר לרשימה מוגדרת של מנויים שהיה להם סים ישן […] וכן ריענון נהלים אצל עובדי החברה ביחס לאי חיוב בעלי סים ישן בתשלום נוסף עם חזרתם לשמש כמנויים בחברה […] בנדון אני סבור, כאמור, כי אין מקום לשלול קיומה של עילת תביעה לכאורית בהתייחס לעובדות והטענות שנטענו ע”י המבקשת ובהיעדר תגובה מלאה וסדורה לטענות אלו מטעם גולן, בשל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים עוד קודם להגשתה של התגובה”.

■ “[…] גולן תוסיף ותחדד הנהלים בעניין אי גביית דמי כרטיס חכם ממנויים שמבקשים לשייך סים ישן שיש להם וכן תוודא כי השדה הקיים בתהליך ההרשמה האינטרנטי ושבו המנוי מוזמן לסמן האם הוא מבקש לשייך כרטיס סים ישן – יופיע בכל החבילות והמבצעים ותחדד את הנושא עם נציגי המכירות השונים”.

* השופט החליט להקטין את הסכומים עליהם הסכימו הצדדים וקבע כי סלקום תשלם גמול של 1,500 ₪ לתובעת ושכ”ט וב”כ בגובה של 12,000 ₪ כולל מע”מ.

מבזקים