גולן טלקום משכה עתירתה נגד שר התקשורת, מנכ”ל משרד התקשורת והמשרד עצמו [חילוט של כ- 28 מיליון ₪ מתוך כספי הערבות שהפקידה גולן לשם הבטחת מילוי התנאים הרגולטוריים]

גולן טלקום משכה עתירתה [7464/17] נגד שר התקשורת, מנכ”ל משרד התקשורת והמשרד עצמו בנושא חילוט של כ- 28 מיליון ₪ מתוך כספי הערבות שהפקידה גולן לשם הבטחת מילוי התנאים הרגולטוריים.

בהחלטת בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק מ- 8.10 נאמר: “בגמר הדיון, בהמלצתנו, חזרה בה העותרת מעתירתה. העתירה נמחקת בזאת. אין צו להוצאות”.

יצויין כי באמצע שנת 2016 הוחלט במשרד התקשורת על חילוט ערבות של גולן טלקום וזאת בשל פירוק רשת הסלולר שלה בניגוד לתנאי רישיונה. שנה לאחר מכן החליט שר התקשורת – בעקבות ערר של החברה – להקטין את חילוט הערבות מ- 31 מיליון ₪ ל- 28 מיליון ₪.

באוקטובר 2017 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע”מ הודיעה היום (26.9) לבורסה ולרשות לניירות ערך כי החברה-הבת,  גולן טלקום בע”מ, עתרה לבג”ץ: עתירה למתן צו על תנאי כנגד שר התקשורת, המנכ”ל ומשרד התקשורת להסביר מדוע לא תבוטל החלטת החילוט כליל והשבת סכום חלקי שכבר חולט ולחילופין מדוע שר התקשורת לא יפחית באופן משמעותי ביותר את הסכום בסך של כ-27.9 מיליון ש”ח שהחליט לחלט לגולן. לדברי ההודעה, “ההפרה כאמור תוקנה עוד בטרם החלטת החילוט של משרד התקשורת”.

יצויין כי העתירה הנוכחית מאוזכרת בהחלטה של בג”ץ בעתירה של חברת פרטנר תקשורת נגד [בג”ץ 8205/17] למתן צו על תנאי נגד שר ומנכ”ל משרד התקשורת ונגד חברת גולן טלקום, כפי שפירסמתי ידיעה בנושא זה כאן.

את גולן טלקום ייצגו בעתירה זו עו”ד גד מינא, עו”ד נוגה רובינטשיין ועו”ד מוהנד ואסר. המשיבים היו מיוצגים בעתירה זו ע”י עו”ד נחי בן אור.

מבזקים